Oslo Rådhus. Pixabay
Myndighetsinformasjon

Auksjon om lokal DAB i Oslo

Det er stor interesse for å bygge ut lokal DAB i Oslo og nå blir det auksjon blant de interesserte, til tross for at den forrige konsesjonæren aldri fant det regningssvarende å bygge ut. 

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) publiserte 30. oktober 2019 en utlysning av spektrumstillatelse for DAB lokalradio i lokalregion 2, i samarbeid med Medietilsynet.

Området omfatter kommunene Oslo, Asker og Bærum. Søknadsfristen var 22. november 2019.

Etter en gjennomgang av innkomne søknader har Nkom og Medietilsynet konstatert at det foreligger overskuddsetterspørsel etter spektrumstillatelse og anleggskonsesjon for DAB lokalradio i lokalregion 2.

Som en følge av etterspørselen, har Nkom startet arbeidet med å planlegge auksjon i dette lokalområdet.

Nkom og Medietilsynet er nå i gang med å vurdere auksjonsformat og utarbeide auksjonsregler.

Auksjonsreglene skal på offentlig høring før de blir endelig fastsatt. Tidsplan for den videre prosessen vil bli publisert så raskt som mulig.

Bakgrunnen for at det blir auksjon er at også A-media søkte på den ledige anleggskonsesjonen for lokal DAB i Oslo.

A-media AS, som ikke må forveksles med avishuset Amedia, har i dag konsesjon for lokal DAB på riksblokk 2 i Rogaland og Hordaland. Nå har de også søkt på den ledige anlegskonsesjonen i Oslo, går det fram av et brev til Medietilsynet.

Det er Hutchinson AS, med forbindelser til Metro-gruppen, som i utgangspunktet søkte på den lokale DAB-konsesjonen i Oslo, etter at Bauer leverte den inn. Dersom de var eneste søker ville de fått automatisk tildelt konsesjonen.

Det har ikke akkurat vært noen gullgruve å ha anleggskonsesjoner for lokal DAB i Norge. I region 2, som er Oslo, Asker og Bærum leverte Bauer Media inn sin anleggskonsesjon som aldri ble bygd ut. Hutchinson sitter på anleggskonsesjon for region 3, som overlapper region 2 og dekker hele Akershus.

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar