Studio - Illustrasjon: Medietilsynet
Myndighetsinformasjon

Brøt regler for sponsing

Medietilsynet har funnet to brudd på reglene om sponsing i radioprogrammer på Radio Norge og P7 Kristen Riksradio.

Medietilsynet har ført tilsyn med P4, Radio Norge, Elverumsradioen, Radio Metro, Radio 102, PTRO, Radio Folgefonn, Jærradioen og P7 Kristen Riksradio ved å høre på et utvalg av kanalenes morgen- og ettermiddagssendinger før sommeren.

Tilsynet avdekket at to av radiokanalene brøt regelverket om sponsing av programmer i kringkastingsloven § 3-4. Medietilsynet kan ilegge sanksjon i form av advarsel eller gebyr ved brudd på regelverket.

Disse brøt reglene om sponsing på radio

– Radio Norge brøt reglene om hvordan sponsor kan identifiseres da kanalen informerte om sponsors telefonnummer. P7 Kristen Riksradio fikk sponset nyhetsprogram, noe som ikke er lov, sier Hanne Nistad Sekkelsten, direktør for juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet.

– Siden det er første gang Radio Norge og P7 Kristen Riksradio bryter reglene for sponsing, velger vi å informere kanalene skriftlig om funnet fremfor å gi dem en sanksjon. Samtidig ber vi kanalene straks om å innrette seg etter reglene, sier Sekkelsten.

Reglene for sponsing på radio

Reglene for sponsing av radioprogrammer i kringkastingsloven sier hvordan en sponsor kan identifiseres og hvilke typer program som ikke kan sponses. Hensikten er å gjøre lytterne oppmerksomme på at eksterne aktører har bidratt økonomisk til produksjonen eller sendingen av programmet. Sponsoridentifisering er altså noe annet enn reklame, og det er derfor begrenset hvor mye sponsor kan profilere seg og sin virksomhet gjennom identifiseringen.

– Opplysningen om at programmet er sponset skal gi lytterne mulighet til å være ekstra årvåkne med tanke på programmets redaksjonelle innhold, sier Sekkelsten.

Dette er sponsing: 

  • Som sponsing regnes ethvert bidrag til produksjon eller sending av program fra en fysisk eller juridisk person som selv ikke tilbyr programmet eller er engasjert i produksjonen.
  • Bidraget må være gitt i markedsføringshensikt. Bidraget kan gis til den som produserer programmet eller til den som tilbyr eller sender programmet. Aktørene har ansvaret for at regelverket overholdes også i de tilfeller hvor andre har mottatt bidraget, for eksempel produksjonsselskapet.
  • Ethvert bidrag omfatter både betaling og indirekte bidrag. Indirekte bidrag kan for eksempel være at kringkasteren får en vare eller tjeneste gratis eller til en pris som er lavere enn markedspris. Dette kan være leveranser av utstyr, rekvisita, lokaler til disposisjon eller senderettigheter.

 

Tags

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.