Myndighetsinformasjon

Disse har fått tilskudd fra Medietilsynet


Medietilsynet har tildelt omlag 16 millioner kroner til tilskudd for lokale lyd- og bildemedier for 2016. Over 9,1 millioner kroner er tildelt som investeringsstøtte til digitalisering av lokalradio.

I tilskuddkategorien investeringstilskudd til digitalisering av lokalradio mottar 14 anleggskonsesjonærer midler til utbygging av digitale radionett. Herunder er Twentyfirst Venture blitt tildelt 1 million kroner. Hedmarksradioene mottar 850 000 kroner fordelt på fire ulike søknader, mens Nea Radio og Jærradiogruppen er tildelt 800 000 hver til DAB-utbygging. Ytterligere 14 aktører mottar støtte til andre typer digitaliseringsprosjekter eller midler til å leie kapasitet hos en anleggskonsesjonær.

Norsk Lokalradioforbund og Mediebedriftenes Landsforening har ved tildelingen fått redusert sitt årlige driftstilskudd fra 2,2 millioner kroner til 620 000 kroner. I denne søknadskategorien er det tre nye tilskuddmottakere. Foreningen Norsk Lokalradio mottar 100 000 kroner fra tilskuddsordningen, mens Kristent Radioforum og Studentradioene i Norge får henholdsvis 20 000 og 50 000 kroner.

Også driftsstøtten til lokalradioer for etniske og språklige minoritetsgrupper er kraftig redusert. Totalt ni radiostasjoner eller redaksjoner får tildelt støtte, der fem av disse kvalifiserer for det nye maksimumsbeløpet som er 50 000 kroner.

Når det kommer til programproduksjoner er det Mediehus og lokale TV-stasjoner som stikker av den største andelen. Drøye 2,8 millioner kroner er tildelt på 16 ulike prosjekter. 25 søknader fra lokalradio er innvilget med like i overkant av 1 million kroner.

I tillegg har Medietilsynet tildelt drøye 850 000 kroner til kompetansehevende tiltak fordelt på 48 søknader og 277 000 kroner til utviklingsprosjekter.

Ser man på antall innvilgede søknader har RadiOrakel fått støtte til åtte ulike prosjekter, mens Nordavis med tilhold i Alta har fått tilslag på hele ni søknader.

Totalt ble det søkt om 40 millioner kroner fordelt på 266 søknader fra nesten 90 søkere. At tilskuddsrammen er økt fra 13,8 millioner til rundt 16 millioner skyldes at det er overført om lag 2,2 millioner kroner i ubenyttede tilskuddsmidler fra 2015.

Her kan du se alle tildelinger.

 

Om forfatteren

blank

Pål Lomeland

Pål Lomeland er daglig leder i Norsk lokalradioforbund. Han er utdannet journalist ved Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand, og har hatt sitt virke innenfor radiobransjen siden 1991.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar