Foto: Medietilsynet
Myndighetsinformasjon

Disse har fått tilskudd fra Medietilsynet

Medietilsynet har tildelt 19 millioner kroner til tilskudd for lokale lyd- og bildemedier for 2017. Over halvparten er tildelt som investeringsstøtte til digitalisering av lokalradio.

I tilskuddkategorien investeringstilskudd til digitalisering av lokalradio mottar 17 anleggskonsesjonærer midler til utbygging av digitale radionett. Bording Media i Arendal og Rissa Radio i Sør-Trøndelag er tildelt mest med sine 1,2 millioner kroner. Ellers er det verdt å merke seg at Høgskolen i Volda er tildelt 300 000 for bygging av DAB-nett i Ørsta og Volda. Flere aktører som ble tildelt midler i første søknadsrunde har nå fått penger til videreutbygging av nettene. Ytterligere 36 aktører mottar støtte til andre typer digitaliseringsprosjekter eller midler til å leie kapasitet hos en anleggskonsesjonær.

Norsk Lokalradioforbund og Mediebedriftenes Landsforening har ved tildelingen fått 620 000 kroner. I denne søknadskategorien er det også tre andre tildelinger. Foreningen Norsk Lokalradio har fått økt sin støtte og mottar 180 000 kroner fra tilskuddsordningen, mens Kristent Radioforum og Studentradioene i Norge får henholdsvis 35 000 og 80 000 kroner.

Totalt ni radiostasjoner eller redaksjoner får tildelt driftsstøtte for å tilby radio for etniske og språklige minoritetsgrupper støtte, der seks av disse kvalifiserer for det nye maksimumsbeløpet som er 50 000 kroner.

Når det kommer til programproduksjoner er det Mediehus og lokale TV-stasjoner som stikker av den største andelen. Totalt ble det delt ut i overkant av 4,1 millioner kroner i denne kategorien.

I tillegg har Medietilsynet tildelt drøye 551 000 kroner til kompetansehevende tiltak fordelt på 35 søknader og 260 000 kroner til utviklingsprosjekter. For sistnevnte har Radio Trondheim AS blitt tildelt 50 000 kroner for etablering av et Midt-Norsk Lokalradionettverk.

Totalt ble det søkt om 40 millioner kroner fordelt på 300 søknader fra 101 søkere.

Her kan du se alle tildelinger.

 

Om forfatteren

blank

Pål Lomeland

Pål Lomeland er daglig leder i Norsk lokalradioforbund. Han er utdannet journalist ved Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand, og har hatt sitt virke innenfor radiobransjen siden 1991.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar