Foto: Medietilsynet
Myndighetsinformasjon

Få bryter reklamefrie dager

Det har kun vært noen få tilfeller der radio- eller TV-stasjoner har overtrådt regelen som gjelder reklamefrie dager.

Den norske lovgivningen tillater ikke radio og TV å sende reklame på fire av de viktigste helligdagene i året.

Dette gjelder Langfredag og 1. påskedag i påskeuka, samt 1. pinsedag og 1. juledag. Da kan det ikke sendes reklame som radiostasjonen eller tv-stasjonen får betalt for å kjøre.

Hensikten er at publikum ikke skal bli utsatt for kommersielle budskap i disse mediene under høytidsdagene, opplyser Medietilsynet.

– Kringkasterne er som regel flinke til å overholde reklameforbudet. Medietilsynet har kun funnet brudd på regelen ved et par anledninger i løpet av de siste 20 årene, sier direktør for juridisk og regulatorisk avdeling, Hanne Sekkelsten.

Ved brudd på regelen, kan Medietilsynet gi kringkasteren sanksjoner i form av overtredelsesgebyr eller et tidsavgrenset forbud mot å sende reklame. Medietilsynet kan også gi tvangsmulkt for å sikre at forbudet blir overholdt.

Det er tillatt for kringkasterne å gratis videresende informasjons-spots for veldedige organisasjoner og noen lokalradioer velger å gjøre dette både for å støtte opp om frivilligheten og i noen tilfeller for å få kabalen til å gå opp.

Det har vært en liten diskusjon om når reklameforbudet inntreffer, altså om f.eks påskeaften kveld varer helt til klokken 06 neste dag. Her er beskjeden fra tilsynet:

– Det er ikke definert spesifikke klokkeslett i forskriften. Forbudet gjelder derfor fra kl. 00.00 til kl. 24.00, opplyser Sekkelsten til lokalradio.no.

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.