Myndighetsinformasjon

Forslag til nye reklameregler

Regjeringen har i dag lagt  frem en lovproposisjon om endringer i kringkastingslovens bestemmelser om reklame og sponsing. Noen av disse vil få effekt også for radio. 

Regler for reklame og sponsing i TV og radio har blitt kontinuerlig forandret de siste årene. Nå legger regjeringen ved kulturministeren opp til en formykning av regelverket.

I dagens presentasjon ble det brukt mye tid på TV, men noen av reglene som foreslås endret vil også bety noe for norske radiostasjoner, blant annet forsvinner 15 prosentregelen. Dessuten legges det opp til å tillate innholdsmarkedsføring, såkalt “content marketing” også på radio, ved  at forslaget åpner for at enkeltinnslag kan sponses.

Formålet med endringsforslagene er å gi like konkurransevilkår og å bedre finansieringsmulighetene til norske kommersielle kringkastere vis-à-vis kringkastere som sender fra andre EØS-land.

– Norske kommersielle kringkastere konkurrerer i et global marked.  Det er derfor viktig å sørge for gode rammevilkår som kan bidra til å opprettholde et mangfold av norske kringkastere, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Lovproposisjonen inneholder følgende forslag til endringer av kringkastingsloven:

  1. Å tillate reklame på delt-skjerm.
  2. Å oppheve en bestemmelse om at reklameinnslag ikke skal overstige 15 pst. av kringkasternes daglige sendetid, oppheves. Kringkasterne vil fortsatt være begrenset av en bestemmelse i kringkastingsforskriften om at reklameinnslag ikke kan overstige 12. minutter per klokketime.’
  3. Å tillate at sponsor presenteres i løpet av sponsede program, herunder i sponsede enkeltinnslag.
  4. Å oppheve en bestemmelse i kringkastingsloven om presentasjon av premier. Premiepresentasjoner reguleres heretter utelukkende av reglene om sponsing og produktplassering.

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar