DAB-sender. FOTO: Eivind Engberg
Myndighetsinformasjon

Høring om auksjonsregler for lokal DAB

Nkom og Medietilsynet legger til offentlig høring auksjonsregler for tildeling av frekvensressurser til DAB lokalradio i region 21 i Sogn. Høringsfristen er 25. september 2020.

Etter fristen 25. mai for interessemelding, forelå det flere søknader til frekvensressursene til region 21 i Sogn. Region 21 består av kommunene Luster, Balestrand, Leikanger, Årdal, Sogndal, Lærdal, Vik, Høyanger, Aurland, Hyllestad, Solund, Gulen. Merk at flere av kommunene ble slått sammen fra 1. januar 2020.

Tildeling av frekvensressursene i lokal DAB region 21 i Sogn skal skje ved pengeauksjon, som etter planen skal gjennomføres høsten 2020, med planlagt oppstart i uke 42/43.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og Medietilsynet har lagt ut til offentlig høring auksjonsreglene for tildeling av frekvensressurser til DAB lokalradio i region 21. Det er satt av seks uker til høringen, med frist til og med 25. september.

Auksjonsreglene som Nkom og Medietilsynet har utarbeidet, omfatter blant annet regler om deltakelse, registrering og gjennomføring av auksjonen.

Ved tildeling av frekvensressurser ved pengeauksjon kan myndigheten sette en minstepris for ressursene for å sikre et minste rimelige vederlag eller minimum grunnrente til staten for ressursene. Minstepris for denne frekvensblokken er satt til 25 000 kroner.

Frekvensene vil bli tildelt ved en lukket andreprisauksjon hvor budgiver leverer bud i en lukket konvolutt innen en fastsatt frist. Myndigheten har valgt formatet lukket andrepris da det er vel ansett som et format som legger til rette for rasjonell budgivning hos aktørene og forhindrer uønsket prisforhøyelse. Videre er formatet hensiktsmessig for å holde offentlige kostnader nede.

Spektrumstillatelsen i region 21 omfatter kanal 12C, frekvensområde 226,592 – 228,128 MHz. Tillatelsen gjelder fra tildelingstidspunktet, til og med 31. desember 2031.

 

Nkom vil offentliggjøre høringsuttalelsene etter høringsfristens utløp. Svarene må derfor utformes slik at de kan offentliggjøres. Dersom høringssvarene inneholder sensitive opplysninger, for eksempel forretningshemmeligheter, vil hele eller deler av dokumentet kunne unntas offentlighet, jf. offentlighetsloven og forvaltningsloven.

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.