Trine Skei Grande takker Medietilsynet for utarbeidelse av lokalradiorapporten (Foto: Kjerstin Braaten)
Myndighetsinformasjon

Høringsrunde om ny lov til mediestøtte

Kulturdepartementet inviterer til høringsrunde om ny lov for mediestøtte. Det er ikke foreslått store endringer som angår lokalradio, men det er lov å si sin mening. 

Kulturdepartementet sender et forslag til lov om mediestøtte på høring. Lovforslaget presenterer en ny modell for mediestøtten, som blant annet innebærer å opprette et nytt, uavhengig forvaltningsorgan – Mediestøtterådet.

– Med dette lovforslaget styrker vi nyhets- og aktualitetsmediene. Det er viktig å sikre at vi fortsatt har et mangfold av uavhengige, redaktørstyrte journalistiske medier her i landet sier kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande.

Lovforslaget inneholder tre hovedelementer:

  1. Det lovfestes en modell med fireårige styringssignal for den økonomiske rammen for mediestøtten.
  2. De mediepolitiske virkemidlene gjennomgås samlet hvert fjerde år.
  3. Det opprettes et uavhengig forvaltningsorgan, Mediestøtterådet.

– Opprettelsen av Mediestøtterådet innebærer flytting av oppgaver fra Kulturdepartementet til Mediestøtterådet. Mediestøtterådet får blant annet ansvaret for å fordele midler mellom ordningene og for utformingen av regelverk. Det er viktig å sørge for at det er avstand mellom mediene og politiske interesser. Vi mener at denne ordningen vil bidra til å sikre den redaksjonelle uavhengigheten for mediene, sier kultur- og likestillingsministeren.

– Forslaget om å innføre fireårige styringssignal vil føre til mer forutsigbarhet for tilskuddsmottagerne. Dette er av stor betydning for en sektor som er midt i en viktig omstillingsprosess. En samlet gjennomgang av mediestøtten hvert fjerde år gjør at vi kan se mediestøtten som ett hele. Dette vil gi oss mer treffsikre ordninger, som vil styrke kvaliteten og mediemangfoldet.

Høringen er publisert på regjeringen.no med høringsfrist 17. januar 2020.

Når det gjelder lokalradio er det i praksis ingen større endringer, men tilskuddsordningene blir lovfestet:

Departementet foreslår å lovfeste de direkte tilskuddsordningene og deres formål i en ny lov om mediestøtte. Lovfestingen skal sikre at gjeldende tilskuddsordninger og de overordnede målene for den enkelte tilskuddsordning forankres i Stortinget. Videre danner lovfestingen et rettslig rammeverk for hvordan Mediestøtterådet skal utøve sine oppgaver relatert til
mediestøtte.

Lovfesting vil innebære at det heretter vil kreves lovendring for å opprette nye ordninger for direkte mediestøtte, avvikle en eksisterende ordning, eller endre formålet til en av tilskuddsordningene. Prosessene kan dermed bli mer tidkrevende enn i dag, hvor endringer håndteres i budsjettprosessen eller ved forskriftsendring. Samtidig sikrer forslaget en mer åpen og transparent prosess, mer forutsigbarhet for mediene og at berørte parter blir hørt.

Det foreslås videre en noe annen ordlyd i lovens formålsbestemmelser enn ordlyden som finnes i dagens forskrifter.

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar