Myndighetsinformasjon

Husk bingorapporten!

Jobber du i en lokalradio som lever av radiobingo, er det viktig å huske fristen for rapportering.  I verste fall kan man risikere å miste bingo-tillatelsen. 

15. februar er en dato alle som har ansvar for radiobingo i lokalradio bør merke seg. Da skal rapporten for bingoen i fjor være sendt til Lotteritilsynet.

I henhold til bingoforskriften skal omsetning og spilleplan for radiobingo sendes Lotteri- og stiftelsestilsynet innen seks uker etter endt spilletillatelse.

Det vil si innen den 15. februar for de som har hatt tillatelse frem til nyttår. Tilsynet sender ikke ut noe varsel om rapporteringen, da dette fremgår av lykkespilltillatelsen til den enkelte aktør.

Regnskapet kan rapporteres elektronisk via ALTINN eller på papir.

Alle organisasjoner som er godkjent som lotteriverdige avm Lotteritilsynet, skal fylle ut dette skjemaet.

Plikten til å rapportere gjelder selv om organisasjonen ikke hadde inntekter fra lotteri/bingo i rapporteringsåret.

De organisasjonene som mottok inntekter fra lotteri/bingo, skal redegjøre for bruken av disse inntektene.

Manglende rapportering fører til at organisasjonens godkjenning og lotteritillatelser blir tilbakekalt.

Elektronisk skjema er tilgjengelig på www.lottstift.no og www.altinn.no

NB! Det skal ikke sendes inn andre dokumenter enn ferdig utfylt regnskapsskjema. Rapportering skal være på dette fastsatte skjemaet. Innlevering av regnskap på annen måte, kan føre til at regnskapet blir avvist.

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.