Foto: Norkring
Myndighetsinformasjon

Informasjon fra Nkom til utbyggere av lokale DAB-blokker

Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet har mottatt en rekke henvendelser fra lokalradio i forbindelse med kjøp og installasjon av utstyr i forbindelse med utbygging av lokale DAB-blokker. I denne forbindelse ønsker tilsynet å rette søkelys på noen viktige momenter som utbyggerne må hensynta.

Nkom vil spesielt understreke at anleggskonsesjonæren må :

  • Søke Nkom om etablering av hvert enkelt senderpunkt. Bakgrunnen for dette er blant annet koordinering av frekvensbruk med naboland, bidra til å unngå nabokanalinterferens og verifisere at utstrålt effekt og antenneløsning passer med dekningsområdet og i størst mulig grad unngå interferens.
  • Benytte autoriserte ekomnettinstallatører. Informasjon finnes her: http://www.nkom.no/teknisk/ekomnett/installasjon-og-autorisasjon/autorisasjon
  • Bruke filter på senderen i henhold til krav i GE06-avtalen (figur 3-2 i vedlagte informasjon). Dersom det er fare for nabokanalinterferens kan Nkom pålegge bruk av kritisk maske filter.

Oppdaterte kart og informasjon ligger her: http://www.nkom.no/teknisk/kringkasting/digital-radio/utlysning-av-frekvenser-til-digital-lokalradio

En kan søke ved å bruke søknadsskjema for endring av frekvenstillatelse for kringkasting som ligger her:  http://www.nkom.no/teknisk/skjema/frekvens/frekvenser

Samme sted ligger også nye elektroniske skjema som nettopp er lansert. Søknader kan sendes via e-post. Det Nkom spesielt trenger for å vurdere aktuelle senderpunkt er koordinater, høyde over havet, antennetype, retning og høyde over bakken. Gjerne også sendertype med ønsket uteffekt og antennetype med informasjon om forsterkning (i dBd eller dBi). Nkom ønsker hvis mulig også informasjon om tap i kabel (kabeltype og lengde), og eventuelt filter, splitter, kombiner osv.

Om forfatteren

blank

Pål Lomeland

Pål Lomeland er daglig leder i Norsk lokalradioforbund. Han er utdannet journalist ved Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand, og har hatt sitt virke innenfor radiobransjen siden 1991.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar