Fra montasjen av DAB lokalradio i Vadsø
Myndighetsinformasjon

Ingen bud i lokal DAB-auksjon

Nkom og Medietilsynet har avholdt auksjon for tildeling av henholdsvis frekvenstillatelse og anleggskonsesjon for DAB lokalradio i region 21 i Sogn. Da ingen ga bud innen fristen, åpnes det nå for søknad fra 7. desember etter «først til mølla-prinsippet».

Frekvensauksjonen av lokal DAB i region 21 i Sogn startet 16. oktober. Det var åpent for registrering og budgivning frem til 13. november klokken 1200.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og Medietilsynet mottok ingen bud innen fristen og auksjonen ble avsluttet uten en vinner. Markedet ble gitt anledning til å konkurrere om ressursen uten resultat, og auksjonsprosessen er nå avsluttet.

Nkom og Medietilsynet ønsker at ressursen tas i bruk, og har besluttet at lokal DAB i region 21 i Sogn nå skal tildeles etter «først til mølla-prinsippet». Det åpnes for å søke i tråd med denne ordningen fra 7. desember 2020 klokken 1200. Ordningen vil fungere frem til og med 1. juni 2021. Søknader mottatt før 7. desember 2020 vil automatisk bli avslått.

DAB lokalradio i region 21 består av kommunene Sogndal, Lærdal, Vik, Høyanger, Aurland, Hyllestad, Solund og Gulen. Mer informasjon om frekvensressursen.

Om forfatteren

blank

Pål Lomeland

Pål Lomeland er daglig leder i Norsk lokalradioforbund. Han er utdannet journalist ved Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand, og har hatt sitt virke innenfor radiobransjen siden 1991.