Myndighetsinformasjon

Korttidskonsesjon for drive-in kino og gudstjenester

Lokalradioforbundet får mange henvendelser om korttidskonsesjon for bruk i forbindelse med drive-in kino og gudstjenester. Nå som mange mennesker er isolert og ikke kan delta i sosiale sammeneheng, er det mange som nå tilbyr drive-in løsninger for kino. Også for kirker kan dette være aktuelt ved gudstjenester.

Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet utsteder midlertidige korttidskonsesjoner for innhold rettet mot spesielle arrangementer i lokalmiljøet. En midlertidig frekvenstillatelse kan vare fra en dag til noen uker. Kravet er også at man får innholdskonsesjon fra Medietilsynet. Søknad på midlertidig konsesjon må derfor rettes både til NKOM og Medietilsynet. Normalt er saksbehandling 4 uker.

For lokalradio er dette en fin anledning til å bidra med sin kompetanse på bruk av FM-nettet. NKOM og Medietilsynet utsteder midlertidige konsesjoner basert på konkrete søknader.  Installasjon av FM-nett til slike løsninger krever at man benytter autorisert personell, men Forbundet vil følge opp både NKOM og Medietilsynet for å få en liberal holdning på dette.

Norge står overfor en av de største krisene i fredstid og FM-nettet kan derfor brukes til lokal sosial massekommunikasjon når man ikke får lov til å samles i større grupper.

Det kan også være aktuelt for kommuner som trenger en effektiv kommunikasjonskanal ved kriser. Flere kommuner i landet anbefaler derfor at innbyggere tar i bruk FM-radioen hvis digitale lokale tjenester blir utilgjengelig. Ved de fleste tilfellene kan lokalradio bistå kommuner om å bruke det lokale FM-nettet, noe Drangedal kommune nylig har anbefalt til sine innbyggere.

For nærmere informasjon om korttidskonsesjoner på FM fra NKOM, kan du finne mer informasjon på denne linken.

 

 

Om forfatteren

Eivind Engberg

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar