DAB Foto: Nkom
Myndighetsinformasjon

Lokal DAB i Sogn skal tildeles ved auksjon

Det er nå stor interesse for å drive det lokale DAB-nettet i Sogn. Nå går den ledige konsesjonen til det selskapet som er villig til å betale mest for den. 

Det har tidligere ikke vært noen drivere av det lokale DAB-nettet i Sogn, men noen, en ikke navngitt aktør,  meldte sin interesse i våres.

Nkom og Medietilsynet publiserte 15. mai i år derfor en utlysning av anleggskonsesjon og frekvenstillatelse for DAB lokalradio i region 21. Da flere har søkt om de samme frekvensene, blir frekvensressursene til lokalradio i Sogn tildelt ved pengeauksjon.

Etter søknadsfristen 25. mai forelå det altså flere søknader til de samme frekvensressursene for DAB lokalradio i region 21 i Sogn. Nkom varsler at de derfor har startet arbeidet med å planlegge auksjon.

Nkom og Medietilsynet vurdere nå auksjonsformat og utarbeider auksjonsregler for auksjonen av lokal DAB i region 21. Auksjonsreglene skal på offentlig høring før de blir endelig fastsatt. Offentlig høring av auksjonsreglene vil starte etter sommeren.

DAB lokalradio i region 21 omfatter de tidligere kommunene Luster, Balestrand, Leikanger, Årdal, Sogndal, Lærdal, Vik, Høyanger, Aurland, Hyllestad, Solund, Gulen. Flere av kommunene ble slått sammen fra 1. januar 2020.

Spektrumstillatelsen i lokalregion 21 omfatter kanal 12C, frekvensområde 226,592 – 228,128 MHz. Tillatelsen tildeles med varighet til og med 31. desember 2031.

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.