Myndighetsinformasjon

Lyser ut 20 millioner kroner til innovasjons-støtte

Medietilsynet lyser nå ut mulighet til å søke om tilskudd til innovasjon 2020. Dette gjelder også lokalradio, men radio er ikke prioritert i denne utlysningen. 

Tidligere har flere lokalradioer fått gode penger til kreative tiltak som har gitt tilskudd til innovasjon. Det er mulig å søke nå også på denne ordningen, men Medietilsynet varsler at avisene er prioritert denne gangen.

Målet med innovasjons- og utviklingsstøtten er å styrke mediemangfoldet og den opplyste offentlige samtalen ved å gjøre det lettere for media å digitalisere og drive innovasjon. Ordningen er særlig rettet mot redaksjoner i små og mellomstore mediebedrifter.

I år er støttebeløpet økt til 20 millioner kroner, men økningen skal gå til aviser som blir rammet når Posten slutter å distribuere hver dag, noe som betyr at avisene ikke kommer i postkassa hver dag.

Når Medietilsynet skal fordele innovasjonsstøtten for 2020 blir også søknader som retter seg mot innvandrere og språklige minoriteter prioritert. Det samme vil prosjekter som er rettet mot tjenester for personer med funksjonsnedsettelser.

Søknadsfrist er 20. januar.

Her finner du mer informasjon og søknadsskjema

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar