Foto: Medietilsynet
Myndighetsinformasjon

Lyser ut anleggskonsesjon for Stor-Oslo

Du kan nå søke konsesjon for å bygge ut anlegg for DAB-sendinger i Oslo, Asker og Bærum. 

Medietilsynet har mottatt søknad om anleggskonsesjon for digital lokalradio i Lokalradioblokka region 2 (Oslo, Asker og Bærum). Interessenter som ønsker å sende inn konkurrerende søknad må gjøre det innen 22. november 2019.

Hvis det kommer inn flere søknader vil tildelingen kunne bli avgjort ved auksjon. Dersom Medietilsynet ikke mottar konkurrerende søknader innen fristen vil anleggskonsesjonen kunne bli tildelt søker. Konsesjonen varer til 31.12.2031.

Medietilsynet har ikke oppgitt hvem den aktuelle søkeren er.

Søknadsveiledning og vilkår

Søknad om anleggskonsesjon skal være skriftlig. Om det brukes e-post, må vedleggene skannes og legges ved som PDF-filer. Søknaden må inneholde informasjon om:

  • Søkerens navn, adresse og organisasjonsnummer
  • Kontaktperson (navn, telefonnummer og e-post)
  • Egenerklæring med beskrivelse av relevant teknisk kompetanse til opprettelse og drift av senderanlegg
  • Firmaattest

Søknaden må være undertegnet av den eller de som har fullmakt til å binde selskapet i henhold til firmaattesten. Søknadsfrist er 22. november.

Søknaden merkes med «Anleggskonsesjon – Lokalradioblokka» og sendes til post@medietilsynet.no, eller:

Medietilsynet Att: Lokalradioblokka, Nygata 4, 1607 Fredrikstad

For å kunne benytte konsesjonen til distribusjon av kringkasting er det, i tillegg til anleggskonsesjon, et krav om frekvenstillatelse. Søknad sendes Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). Se informasjon og veiledning her.

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.