Myndighetsinformasjon

Lyser ut tilskudd til lokale lyd- og bildemedier

Også i år blir det mulig å søke om penger til f.eks programmer og kurs. Medietilsynet lyser nå ut tilskudd med søknadsfrist 20. november. Husk at det i år er en ny ordning for å levere inn søknader!

I forslaget til statsbudsjett for 2020 har regjeringen satt av 20,4 millioner kroner til tilskuddsordningen for lokalkringkasting, eller lyd- og bildemedier som det heter.

Dermed kan Medietilsynet lyse ut muligheten til å søke om slik støtte for lokalradio.

SØKNADSFRISTEN FOR 2020 ER 20. NOVEMBER 2019

Kriteriene for å få støtte er ganske like de som var i fjor. Det vil si at halvpartene av midlene settes av til digitalisering av lokalradio. Forøvrig prioriteres prosjekter som stimulerer til bruk av norsk musikk.

– Støtteordninga er viktig for mediemangfaldet, og også i år blir prosjekt som skal digitalisere lokalradioen eller fremme norsk musikk, prioriterte, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Medietilsynet delte i fjor (altså for 2019) ut 19,8 millioner kroner i støtte til lokale radio- og tv-aktører.

Her finner du informasjon om hvordan du sender inn søknader

Dette kan du søke om:

– investeringstilskudd til digitalisering av lokalradio
– prosjekttilskudd til lokale programproduksjonar
– prosjekttilskudd til utviklingsprosjekt
– prosjekttilskudd til kompetansehevande tiltak
– driftstilskudd til lokalradioar for etniske og språklege minoritetsgrupper
– driftstilskudd til nasjonale samanslutningar for lokale lyd- og bildemedium

Svar på søknadene er forventet i mars 2020.

Ny måte å søke om tilskudd på

Alle må søke via portalen «Min side», som er Medietilsynets nye selvbetjeningsløsning for søknader om støtte.

For å kunne bruke portalen må du registrere deg som brukar av «Min side». Det gjør du ved å sende en e-post til lokaletilskudd@medietilsynet.no med følgande informasjon:

selskapets navn

navn på kontaktperson

e-postadresse til kontaktperson

Husk å registrere deg som bruker på «Min side» i god tid og minst to dager før søknadsfristen går ut. Søknadsfristen er som nevnt onsdag 20. november 2019.

Mer informasjon om den nye ordningen

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar