Myndighetsinformasjon

Minner om fristen for å søke tilskudd

Medietilsynet skal fordele over 20 millioner kroner i tilskudd til lokale radio- og tv-kanaler. HUSK SØKNADSFRIST 25. NOVEMBER!

Flere lokalkringkastere kan få økt årlig støtte etter at EFTA Surveillance Authority (Esa) har godkjent endringer i ordningen.

– Vi er glade for at støttetaket blir endret, og tror det kan bidra til en raskere overgang til digital kringkasting for lokalradioene, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Tidligere har aktører som har fått tilskudd gjennom støtteordningen for lokalkringkasting kunnet få maksimalt 2,2 millioner kroner over tre år. Endringen som trer i kraft fra nyttår, innebærer at de som får tilskudd heretter kan få inntil 1,5 millioner kroner i årlig støtte.

– Støtteordningen er et viktig bidrag i arbeidet med å opprettholde mediemangfoldet i Norge. Digitaliseringsarbeidet er kostnadskrevende, og vi tror det kan være avgjørende for mange lokalradioer og utbyggere av digitale lokalradionett at de nå kan få mer i årlig støtte enn vi har hatt mulighet til å gi tidligere, sier Velsand.

Medietilsynet åpner nå for søknader til neste års tildeling, med søknadsfrist 25. november. Omkring halvparten av støtten på 21 millioner kroner som er foreslått i statsbudsjettet for neste år, skal øremerkes prosjekter som bidrar til å digitalisere lokalradioene. Videre prioriteres programproduksjoner og utviklingsprosjekter som stimulerer til bruk av norsk musikk.

Støtte kan gis både til drift og prosjekter

I tillegg til lokale radio- og tv-stasjoner, omfatter støtteordningen anleggskonsesjonærer i digitale lokalradionett og nasjonale bransjeorganisasjoner som Norsk Lokalradioforbund, studentradioene i Norge, Landslaget for lokalaviser (LLA) og Mediebedriftenes Landsforening (MBL).

I tillegg til midler til drift og investeringer relatert til å digitalisere lokalradio, er det mulig å søke støtte til lokale programproduksjoner, utviklingsprosjekter og kompetanseheving. Det gis også driftstilskudd til lokalradioer for etniske og språklige minoritetsgrupper.

Slik søker du

Alle som vil søke om tilskudd til lokalkringkasting, må søke via portalen Min side, som er Medietilsynets selvbetjeningsløsning for søknader om støtte. Om du ikke allerede har en Min Side-bruker hos Medietilsynet, må du sende en e-post til lokaletilskudd@medietilsynet.no med informasjon om selskapsnavn, samt navn og e-postadresse til kontaktperson.

Husk å registrere deg som bruker på Min side i god tid, og minst to dager før søknadsfristen går ut.

Søknadsfristen er onsdag 25. november 2020.

Her finner du informasjon om Min side, veiledningen og mer informasjon om ordningen.

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar