Foto: Medietilsynet
Myndighetsinformasjon

Media kan søke om koronastøtte på nytt fra i morgen

Etter at regjeringen bestemte seg i all hast for å endre forskriften for koronastøtte til mediene, er det klart for en ny søknadsrunde, men Medietilsynet lover rask behandling.

Medietilsynet åpner for søknader torsdag 10. september kl. 12.00, med søknadsfrist torsdag 17. september kl. 12.00 etter at regjeringen nå har vedtatt en endring i forskriften for koronakompensasjon for redaktørstyrte medium.

– Saksbehandlingen har høyeste prioritet, og vi betaler ut støtte så fort som mulig, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet i en pressemelding.

Regjeringen foreslo en endring i kompensasjonsordningen for redaktørstyrte medier for å rydde opp i en utilsiktet konsekvens av forskriften.

Dette skyldes at flere medier ville få en stor avkortning i støtten etter gjeldende regler, fordi deres inntekter og/eller kostnader varierer mye gjennom året.

– Det er viktig for regjeringen å lytte til innspill fra bransjen. Vi ser at denne bestemmelsen fikk et uheldig utslag for mange medier, og foreslår derfor å endre forskriften, sa kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja før helgen

Forslaget gjelder § 10-3 i forskriften, som sier at mediene får en avkortning i kompensasjonen dersom driftsresultatet i perioden i 2020 overstiger driftsresultatet i samme periode 2019. Utfordringen ligger i at det brukes et gjennomsnitt av driftsresultatet i 2019 til sammenligning med det faktiske driftsresultat i perioden 15. mars til og med 30. juni 2020.

Regjeringen foreslår derfor å endre forskriften slik at det i beregningen av driftsresultat for perioden i 2019 kan benyttes enten

a) med utgangspunkt i et gjennomsnitt av driftsresultatet for fjoråret multiplisert med 3,5 måneder, eller

b) driftsresultatet i perioden 15. mars til og med 30. juni 2019.

Etter planen skulle medier som innfrir kriteriene for å motta kompensasjon etter den midlertidige kompensasjonsordningen for redaktørstyrte medier få utbetalt støtte i månedsskiftet august/september.

Ettersom det skal benyttes både den gamle og en ny beregningsmetode vil ingen medier komme dårligere ut av den foreslåtte endringen.

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.