Illustrasjon: Medietilsynet
Myndighetsinformasjon

Medietilsynet ber om tall fra lokalradioene

Som et ledd i utredningen om videre konsesjon på FM ønsker Medietilsynet at tall fra drift på både FM og DAB sendes til Medietilsynet innen 1. april. 

– Lokalradioer på FM må sende inn fjorårets resultater til Medietilsynet innen 1. april. Vi ønsker nå at også DAB-kanalene melder inn tall til Medietilsynet, slik at vi får et så godt grunnlag som mulig i arbeidet med å vurdere om lokalradioenes FM-konsesjoner skal forlenges etter 2021, sier direktør Hanne Nistad Sekkelsten i juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet.

Det er forsåvidt ikke noe nytt at FM-radioene må rapportere på fjorårets inntekter og kostnader til Medietilsynet. Slik holdes tilsynet oppdatert på den økonomiske utviklingen i bransjen. Nå ønsker Medietilsynet at DAB aktørene også sender inn sine tall innen fristen.

– Tall fra DAB-radioene vil bidra til økt kunnskap om bransjen, og gjøre tilsynet bedre i stand til å formidle innsikt om radiomarkedet. Tallene vil også hjelpe oss i vurderingen om lokalradioenes FM-konsesjoner skal forlenges etter 2021. Det er derfor ekstra viktig at årets årsmelding for lokalradio sendes inn innen fristen 1. april, sier Sekkelsten.

Noen lokalradioer sender nå kun på DAB, men mange lokalradioer som sender på FM har i tillegg DAB-sendinger.

– Alle lokalradioer med FM-sendinger har etter kringkastingsforskriften plikt til å sende inn årsmelding til Medietilsynet. Vi ønsker i tillegg regnskapsopplysninger fra lokalradioer med sendinger i både FM- og DAB-nettet og fra lokalradioer med kun DAB-sendinger i 2018, sier Sekkelsten.

Lokalradioene vil motta en e-post med lenke til årsmeldingsskjema og veiledning for utfylling av skjemaet. Frist for å sende inn skjemaet er 1. april.

Medietilsynet har nylig også gått ut med oppfordring til både lokalradio og andre om å komme med innspill om lokalradio skal få fortsette med FM-sendinger etter at dagens konsesjoner går ut i 2021.

Fristen for å sende inn innspill er satt til 22. mars.

Medietilsynet har fått i oppdrag av Kulturdepartementet å vurdere om lokalradioenes FM-konsesjonar skal forlenges etter 2021.

I invitasjonen heter det at Medietilsynet særlig vil ha svar på følgende spørsmål:

– Bør lokalradio få høve til å fortsette på FM etter 2021?
– Kor lenge bør lokalradio eventuelt få høve til å fortsette på FM?
– På kva vilkår bør lokalradio eventuelt få høve til å fortsette på FM?

Her kan du lese mer om dette

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar