Foto: Pixabay
Myndighetsinformasjon

Medietilsynet lanserer ny digital løsning

Medietilsynet samler alle søknader og skjemaer knyttet til mediestøtte i en ny digital løsning. Dette vil også gjelde tilskudd til lokalradio, men ikke umiddelbart. 

– Den nye løsningen skal forenkle arbeidet for aktører som er i kontakt med oss og gi bedre oversikt, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet. Hennes tilsyn har overoppsyn med en rekke støtteordninger, den mest kjente for de som jobber med lokalradio er tilskuddsordningen for lokalkringkasting, eller nå tilskudd til lokale lyd og bildemedier, som en gang i tiden het AV-fondet.

Tiltaket er et ledd i et større prosjekt som har som mål å digitalisere systemer og arbeidsprosesser i Medietilsynet. Tilsynet etablerer blant annet en «Min side»-løsning, der aktørene via egen innlogging får tilgang til all informasjon samlet.

– Løsningen gjør det enklere for søkere å sende inn skjemaer i ett og samme system til Medietilsynet, i tillegg til at saksbehandlerne kan jobbe mer effektivt, sier Velsand.

Produksjonstilskuddet er den første støtteordningen der søkerne kan bruke den nye digitale løsningen. Frist for å søke produksjonstilskudd er 5. april, og budsjettrammen for 2019 er satt til 318 millioner kroner. Dette er en støtteordning som ikke gjelder kringkastere.

Det er dermed trolig først til høsten at lokalradioene får ta i bruk den nye digitale løsningen når det på nytt skal søkes om tilskudd til lokalkringkasting, denne gang for 2020. Det er ikke kjent om Medietilsynet også vil bruke denne nye løsningen for rapporteringen av brukt støtte

 

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

1 kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar

 • Grandes forskjellige utspill om mediestøtte fremhever behovet for at vi har gode lokale aviser, og at disse bør styrkes for å sikre mediemangfoldet.
  Det virker som lokalradioer IKKE er del av mediemangfoldet i Grandes verden.

  Dette presiseres ved at:
  “Produksjonstilskuddet er den første støtteordningen der søkerne kan bruke den nye digitale løsningen. Frist for å søke produksjonstilskudd er 5. april, og budsjettrammen for 2019 er satt til 318 millioner kroner. Dette er en støtteordning som ikke gjelder kringkastere.”

  For svært mange er lokalradioen en uhyre viktig del av samfunnsinformasjonen. Ser ikke Grande dette? Og vurderer ikke Grande lokalradioene som en del av mediemangfoldet? Nå under overgang til, og utbygging av DAB-nett, forverres lokalradioenes driftsøkonomi dramatisk.

  Ønsker Grande at vi fortsatt har et levende lokalradiotilbud over hele landet?