Myndighetsinformasjon

Medietilsynet lyser ut Radio 1-konsesjon

Medietilsynet har mottatt søknad om innholdskonsesjon og senderanleggskonsesjon til drift av allmennradio på FM-nettet i område 02-05 Ski og Oppegård. Konsesjonsområdet står i dag uten allmennradiotilbud.

Medietilsynet har mottatt søknad om innholdskonsesjon og senderanleggskonsesjon til drift av allmennradio på FM-nettet i område 02-05 Ski og Oppegård. Konsesjonsområdet står i dag uten allmennradiotilbud.

Derfor har Medietilsynet kunngjort muligheten for andre interesserte å søke om allmennradiokonsesjon med tilhørende senderanleggskonsesjon i dette området.

Konsesjonen vil ha en varighet frem til 31.12.2016 og vil ikke bli forlenget utover det som følger av Stortingets beslutning om at konsesjonen skal avvikles i samsvar med den regionvise slukkingen av det riksdekkende FM-nettet, se Meld. St. 24 (2014-2015).

For å kunne benytte innholdskonsesjonen og anleggskonsesjonen til kringkastingssendinger, må radioen også ha frekvenstillatelse. Eventuelle søkere må søke Nasjonal kommunikasjonsmyndighet om en slik frekvenstillatelse.

Søknadsfristen er 27. januar 2016.

Les mer på: www.medietilsynet.no

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar