Myndighetsinformasjon

Husk å levere årsmelding til Medietilsynet

Innholdskonsesjonærer for analog lokalradio (FM) skal hvert år levere årsmelding til Medietilsynet. Skjema for årsmelding for lokalradio, lokal-tv og registreringspliktig kringkasting for 2017 er nå publisert. Fristen for innsendelse er normalt 1. april, men i år er denne utsatt til 10. april.

Det er § 7–11 i kringkastingsforskriften som pålegger konsesjonærene å sende årsmelding om virksomheten hvert år.

Årsmeldingene skal gi bransjen og myndighetene nødvendig informasjon om tilstanden i bransjen. Kvaliteten på de meldingene som Medietilsynet mottar er avgjørende for å kunne gi et riktig bilde av status. Rapporter for den enkelte konsesjonæren blir ikke offentliggjort.

Merk at dersom du har flere konsesjoner, må du levere separat årsmelding for hver konsesjon inkludert separate nøkkeltall for økonomien.

Innholdskonsesjonærer på DAB har ikke plikt til å sende årsmelding. Denne plikten påhviler anleggskonsesjonæren.

Skjemaet finner du her

Om forfatteren

blank

Pål Lomeland

Pål Lomeland er daglig leder i Norsk lokalradioforbund. Han er utdannet journalist ved Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand, og har hatt sitt virke innenfor radiobransjen siden 1991.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar