Foto: Medietilsynet
Myndighetsinformasjon

Mulig å søke tilskudd til innovasjon

Medietilsynet skal fordele 20,9 millioner kroner i innovasjonsstøtte i 2021, og har nå åpnet for søknader. Lokalradio er velkommen til å søke og fristen er 26. januar.

– Innovasjonsstøtten skal gjøre det lettere å digitalisere og drive innovasjon, særlig for små, lokale nyhets- og aktualitetsmedium, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Støtteordningen skal særleg stimulere til redaksjonell, innholdsrettet innovasjon og utvikling i nyhets- og aktualitetsmedium, og små, lokale medium er prioritert.

– Tidligere har Medietilsynet delt ut midler til blant annet 3D-journalistikk, utvikling av lydavis og prosjekt for å nå og engasjere unge lesere. Vi ser at innovasjonsstøtten gjør det mulig å utvikle spennende nysatsinger, som ellers kanskje ikke hadde blitt realisert, sier Velsand.

Om lag halvparten av midlene skal gå til aviser som har behov for omstilling og digitalisering, etter endringene i postloven som førte til færre omdelingsdager.

Støtteordningen skal fremme journalistisk innovasjon og digitalisering.

– Det kan for eksempel være redaksjonell, innholdsrettet innovasjon, tekniske oppgraderinger eller tiltak som kommer minoriteter og grupper som ikke aktivt selv søker nyheter, til gode. Tiltak som fremmer design eller datastøttet journalistikk, kan også få støtte, sier Velsand.

Støtten kan ikke overstige 40 prosent av prosjektkostnadene, men prosjekt som retter seg mot små, lokale nyhets- og aktualitetsmedium kan få støtte for inntil 50 prosent av prosjektkostnadene. Flere kan gå sammen om å søke om tilskudd til fellesprosjekt.

Fristen for å søke innovasjons- og utviklingsstøtte for 2021 er 26. januar 2021.

Søk via Medietilsynets søknadsportal Min side her

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.