Foto: Medietilsynet
Myndighetsinformasjon

Nå kan du søke om innovasjonsstøtte

Medietilsynet skal fordele 20,9 millioner kroner i innovasjonsstøtte i 2022 og åpner nå for søknader. Små, lokale nyhets- og aktualitetsmedium blir prioritert.

– Vi ser at innovasjonsstøtten gjør det mulig å skape noe nytt, særlig for små, lokale medium. Mange av prosjektene hadde trolig ikke blitt realiserte uten denne støtten, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Ordningen skal fremme mediemangfold og en opplyst offentlig samtale gjennom å stimulere til redaksjonell, innholdsrettet innovasjon og utvikling hos nyhets- og aktualitetsmedium.

– I tillegg til å prioritere små, lokale nyhets- og aktualitetsmedium skal omkring halvparten av støtten gå til aviser som blir særlig rammet av endringene med færre postomdelingsdager, sier Velsand.

Også søknader om støtte til innovasjons- og utviklingstiltak som retter seg mot innvandrere og språklige minoriteter, skal prioriteres i tildelingen for 2022. Det samme gjelder prosjekter som er rettet mot tjenester for personer med funksjonsnedsettelse.

Støtten kan ikke være høyere enn 40 prosent av prosjektkostnadene, men prosjekter som retter seg mot små, lokale nyhets- og aktualitetsmedium, kan få støtte som svarer til inntil 50 prosent av prosjektkostnedene. Flere kan gå sammen om å søke om tilskudd til fellesprosjekt.

Fristen for å søke innovasjons- og utviklingsstøtte for 2022 er 15. desember 2021.

Søk via Medietilsynets søknadsportal Min side her

Her kan du lese mer om støtteordningen

Tags

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.