Myndighetsinformasjon

Forskrift om tilskudd til lokale lyd- og bildemedier vedtatt

En ny forskrift om tilskudd til lokale lyd- og bildemedier er vedtatt i Kulturdepartementet. Den nye forskriften ble kunngjort på lovdata.no tirsdag ettermiddag.

I forhold til Medietilsynets opprinnelige høringsnotat og utkast til ny forskrift, er det i vedtaket kun gjort få justeringer i § 2 som begrenser hvilke aktører tilskuddsordningen er ment for.

Målgruppedefinisjonen er gjort plattformnøytral ved at formuleringen “Anleggskonsesjonærer i Lokalradioblokka i DAB” er erstattet med “anleggskonsesjonærer i henhold til kringkastingsloven § 2-2 i digitale lokalradionett”

Videre er det kun lokalkringkastingskonsesjonærer og registrerte kringkastere som kan motta tilskudd fra denne ordningen. Medietilsynet hadde i sitt forslag åpnet for at tilbydere av audiovisuelle bestillingstjenester og tilbydere av lydprogrammer som kan høres på et tidspunkt lytteren selv velger, herunder podcasts også skulle inkluderes i tilskuddsordningen. Disse er immidlertid utelatt i den endelige forskiften.

Her finner du den nye forskriften (ekstern lenke)
Her er Medietilsynets utkast til ny forskrift (ekstern lenke – Utkastet starter på side 11)

De nye retningslinjene erstatter “Forskrift for tilskudd til lokalkringkastingsformål” fra 2001.

Lokalradio.no kommer tilbake med mer.

Om forfatteren

blank

Pål Lomeland

Pål Lomeland er daglig leder i Norsk lokalradioforbund. Han er utdannet journalist ved Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand, og har hatt sitt virke innenfor radiobransjen siden 1991.

1 kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar