Myndighetsinformasjon

Nye reklameregler trådte i kraft 1. juli

Fra 1. juli blir blir det gjort endringer i Kringkastingslovens bestemmelser om reklame og sponsing som også får effekt for lokalkringkastere. Blant annet forsvinner 15 prosentregelen. Dessuten er det tillatt med innholdsmarkedsføring, såkalt «content marketing» også på radio, ved at loven nå åpner for at enkeltinnslag kan sponses.

Regler for reklame og sponsing i TV og radio har blitt kontinuerlig forandret de siste årene. Den nye loven legger nå til rette for en oppmykning av regelverket.

Flere muligheter for sponsoridentifikasjon
For programsponsorer vil det bli tillatt å vise sponsorplakater i løpet av programmet. Enkeltinnslag inne i et program kan også sponses. Reglene har tidligere vært slik at sponsor bare kan identifiseres ved begynnelsen og slutten av programmet – i tillegg til ved avbrudd.

Reklamemengde
Kringkastingslovens bestemmelse om at reklameinnslag ikke kan overstige 15 prosent av kringkasters daglige sendetid, blir opphevet. Mengden reklame som sendes kan fortsatt ikke være mer enn tolv minutter per klokketime.

Presentasjon av premier i programmer
Det blir slutt på egne regler for hvordan premier skal presenteres i programmer. Premier vil fra nå av kunne presenteres etter de alminnelige reglene om produktplassering.

Reklame på delt skjerm i TV
Fra 1. juli blir det tillatt å sende reklame på delt skjerm på tv. Det betyr at skjermen deles når reklameinnslaget kommer, slik at reklame og programinnhold vises samtidig. Ser du på et sykkelritt, kan du fortsette å se sendingen mens reklamen vises. Reklamedelen av skjermen skal merkes tydelig, slik at det ikke er tvil om hva som inngår i reklameblokka og hva som er den ordinære sendingen. Formålet med de nye reglene er å bedre finansieringsmulighetene for norske tv-kanaler. Disse kanalene er i konkurranse med kringkastere som sender fra land med mer liberale reklameregler.

Det er Medietilsynet som fører tilsyn med at reklamereglene på norske tv-kanaler følges.

Om forfatteren

blank

Pål Lomeland

Pål Lomeland er daglig leder i Norsk lokalradioforbund. Han er utdannet journalist ved Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand, og har hatt sitt virke innenfor radiobransjen siden 1991.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar