Myndighetsinformasjon

Siste frist for å søke tilskudd

Fristen nærmer seg, men det er fortsatt ikke for sent å søke om penger til f.eks programmer og kurs. Medietilsynet har lyst nå ut muligheten til å søke tilskudd med søknadsfrist i dag!

I forslaget til statsbudsjett for 2020 har regjeringen satt av 20,4 millioner kroner til tilskuddsordningen for lokalkringkasting, eller lyd- og bildemedier som det heter.

Dermed kan Medietilsynet lyse ut muligheten til å søke om slik støtte for lokalradio.

SØKNADSFRISTEN FOR 2020 ER 20. NOVEMBER 2019

Kriteriene for å få støtte er ganske like de som var i fjor. Det vil si at halvpartene av midlene settes av til digitalisering av lokalradio. Forøvrig prioriteres prosjekter som stimulerer til bruk av norsk musikk.

– Støtteordninga er viktig for mediemangfaldet, og også i år blir prosjekt som skal digitalisere lokalradioen eller fremme norsk musikk, prioriterte, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Medietilsynet delte i fjor (altså for 2019) ut 19,8 millioner kroner i støtte til lokale radio- og tv-aktører.

Her finner du informasjon om hvordan du sender inn søknader

Dette kan du søke om:

– investeringstilskudd til digitalisering av lokalradio
– prosjekttilskudd til lokale programproduksjonar
– prosjekttilskudd til utviklingsprosjekt
– prosjekttilskudd til kompetansehevande tiltak
– driftstilskudd til lokalradioar for etniske og språklege minoritetsgrupper
– driftstilskudd til nasjonale samanslutningar for lokale lyd- og bildemedium

Svar på søknadene er forventet i mars 2020.

Ny måte å søke om tilskudd på

Alle må søke via portalen «Min side», som er Medietilsynets nye selvbetjeningsløsning for søknader om støtte.

For å kunne bruke portalen må du registrere deg som brukar av «Min side». Det gjør du ved å sende en e-post til lokaletilskudd@medietilsynet.no. Det er egentlig nå for sent å registrere seg på denne ordningen.

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar