Foto: Medietilsynet
Myndighetsinformasjon

Utsatt frist for å søke om tilskudd for 2022

Er du ikke ferdig med tilskuddsøknadene trenger du ikke bekymre deg. Søknadsfristen er utsatt til 2. desember.

I forbindelse med at Medietilsynet har sendt ut en pressemelding om at konsesjonene for lokalradio på FM forlenger med 5 år har de også varslet utsatt frist for søknader om tilskudd fra tilskuddsordningen for lokalkringkasting.

I pressemeldingen kommer det fram at enkelte lokalradioer vil få behov for å investere i utstyr som kan splitte sendinger på FM og DAB, ettersom reklamebegrensningene på FM i storbyene er satt til 4 minutter pr. døgn. De som har behov for slikt utstyr kan få støtte til det og derfor er fristen for å søke tilskudd utsatt.

Medietilsynet gjør oppmerksom på at lokalradio som søker om slik støtte kan benytte kategorien «Driftstilskudd til digitalisering» i søknadsskjemaet. Søkere må legge ved et prisestimat/budsjett for innkjøp og etablering av slikt utstyr.

Generelt om søknader: 

Halvparten av støtten på 21,6 millioner kroner til lokalkringkastere som er foreslått i statsbudsjettet for neste år, skal øremerkes prosjekter for å digitalisere lokalradioene.

– Ved å hjelpe lokalradioene å gå over til digitale sendinger, er vi med på å opprettholde et bredt mangfold av lokalradioer i Norge, sier Hanne Nistad Sekkelsten, direktør for juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet.

Støtten til digitalisering deles ut både i form av driftsstøtte til lokalradioene og investeringsstøtte til utbyggere av digitale lokalradionett.

– I år kunne vi for første gang dele ut driftsstøtte til digitalisering, noe mange lokalradioer søkte om støtte til. Det er tydelig at lokalradioene fortsatt trenger drahjelp i digitaliseringsarbeidet, og Medietilsynet er glad for å fortsatt bidra til dette, sier Nistad Sekkelsten.

Lokalkringkasterne må søke innen 2  desember

I tillegg til å søke støtte til digitalisering, kan lokalradio og lokal-tv søke støtte til lokale programproduksjoner, utviklingsprosjekter som stimulerer til bruk av norsk musikk, ulike utviklingsprosjekter og kompetanseheving.

Det gis også driftstilskudd til lokalradioer for etniske og språklige minoritetsgrupper og driftstilskudd til lokalkringkasternes bransjeorganisasjoner.

Søknadsfrist er 2. desember. Les mer om støtteordningen på Medietilsynets sider her.

 

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.