Stortingssalen
Myndighetsinformasjon

Siste frist for høringsuttalelser om tilskuddsendring

I dag, 4. september, er siste frist for de som vil mene noe om endringene i tilskuddsordningen for lokalkringkasting. 

Endringene som foreslås omfatter regulering av tilskuddsformer, samlet tilskuddstak per foretak og kriterier for tilskudd til digitalisering av lokalradio.

Bakgrunnen for dette endringsforslaget er at det stedvis går veldig tregt i utbyggingen av lokal DAB, noe som i all hovedsak har økonomiske årsaker:

– ….. innspill fra aktørene selv indikerer at driftskostnadene er høyere på DAB-nettet enn på FM. En årsak til høye kostnader er at det i mange regioner er få aktører å dele kostnadene på fordi etterspørselen etter å sende i DAB er lav. Mange finansierer DAB-driften med inntekter fra FM sendinger. Hele 75 prosent av respondentene i Medietilsynets spørreundersøkelse mener muligheten for støtte til dekning av leiekostnader i DAB-nettet i stor/svært stor grad har betydning for deres overgang til DAB. Etter Medietilsynets vurdering kan en driftsstøtte fungere som et insentiv for digitalisering i forlengelsesperioden, står det i høringsnotatet.

Leieprisen påvirkes videre av at etterspørselen etter å sende DAB i mange regioner er lav, slik at det er få innholdskonsesjonærer å dele kostnadene på.

Dessuten handler det om regelen som tilsier at et foretak ikke kan motta mer støtte enn 200 000 euro for 3 år. Det har betydd at mange som driver med utbygging av DAB har nådd taket raskt. Dette ønsker myndighetene å gjøre noe med og vil notifisere EØS om dette slik at dette taket fjernes. I stedet vil man innføre et generellt tilskuddstak på 1,5 millioner kroner pr. år pr. foretak.

LES MER OG SI DIN MENING HER

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.