Myndighetsinformasjon

Utlysning av tilskudd til lokalradio

Frem til 20. desember er det åpent for å søke tilskudd for lokale lyd- og bildemedier. Det kan søkes om en rekke typer tilskudd, inkludert investeringstilskudd for digitalisering av lokalradio.

Lokalkringkastingskonsesjonærer og registrerte kringkastere som hovedsakelig tilbyr innhold mot et lokalt publikum kan nå søke om midler. Lokalradiokonsesjonærer og anleggskonsesjonærer kan også søke om investeringstilskudd til digitalisering av lokalradio. Hovedmålet for tilskuddsordningen er å bidra til mediemangfold, ytringsfrihet og å styrke den demokratiske funksjonen de lokale lyd- og bildemediene har i samfunnet.

Du kan søke om:

  • investeringstilskudd til digitalisering av lokalradio
  • driftstilskudd til nasjonale sammenslutninger for lokale lyd- og bildemedier
  • driftstilskudd til lokalradioer for etniske og språklige minoritetsgrupper
  • prosjekttilskudd til lokale programproduksjoner
  • prosjekttilskudd til kompetansehevende tiltak
  • prosjekttilskudd til utviklingsprosjekt

Søknadsfristen er 20. desember 2016. Forventet svar på søknadene er februar 2017.

Medietilsynet fatter vedtak etter at søknadene er behandlet av Fagutvalget for tilskudd til lokale lyd- og bildemedier.

Her finner du søknadsskjema og veiledning

 

Om forfatteren

blank

Pål Lomeland

Pål Lomeland er daglig leder i Norsk lokalradioforbund. Han er utdannet journalist ved Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand, og har hatt sitt virke innenfor radiobransjen siden 1991.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar