Myndighetsinformasjon

Varsler nye kontroller av lokalradio

Medietilsynet varsler at de til høsten vil gjennomføre kontroller av hva som blir sendt på et utvalg lokalradioer. 

I et brev sendt fra Medietilsynet varsler tilsynet at de vil føre tilsyn med at kringkastingsregelverket etterleves. Det vil bli gjennomført et tilsyn høsten 2017, går det fram av brevet. Tilsynet vil omfatte et utvalg av lokalradioer, samt enkelte sendinger på riksdekkende radio, både på FM og DAB. Det er utvalgte bestemmelser i kringkastingsloven og kringkastingsforskriften som skal kontrolleres.

Dette kommer kanskje som en overraskelse for mange, ettersom regelverket for lokalradio nå er myknet opp og det blant annet ikke lenger er krav om lokalt innhold.

Men, det er fortsatt en del regler alle radiostasjoner må forholde seg til og i brevet fra Medietilsynet går det fram at det er spesielt to regler de vil sjekke om alle konsesjonærer følger. Det ene er reklamereglene, som blant annet sier at det ikke skal være mer enn  15 % av den daglige sendetiden og ikke mer enn 20 % av en klokketime. Det kan heller ikke sendes innslag som inneholder skjult reklame og reklame skal klart adskilles fra redaksjonellt innhold med et lydsignal. Det skal heller ikke sendes reklameinnslag rettet mot barn eller i barneprogram og dersom programmet er sponset må det tydelig fremgå foran og bak sendingen.

Den andre regelen som er viktig er loggføring. Alle kringkastere er pålagt å oppbevare et opptak av alle sending i to måneder. Dessuten er det en regel som sier at radioen må opplyse hvem som er ansvarlig redaktør for stasjonen ved sendebegynnelse og sendeslutt. Dersom lokalradioen sender døgnet rundt må dette gjøres to ganger i døgnet.

Det står ikke at dette er det eneste Medietilsynet vil undersøke i sin kontroll, men de som driver lokalradio blir oppfordret til å ha alt i orden.

 

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

1 kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar

  • Hva er hensikten at medietilsynet tar kontroller om kringkastingslov.De bryter loven iom allmennkringkasting paragraf 6-1a om nye tjenster Som ikke skal gå utover det sosiale ,kulturelle og demokratiske føringer.De får feie for egen dør først og følge loven de skal oppretteholde.Fikk et svar fra de og de anser ikke dad som nye tjenester.Når lytterne må bytte alt av mottakerutstyr for å høre riksdekkende så er dette nye tjenester og heller ikke demokratisk