Myndighetsinformasjon

Varsler sanksjoner for manglende rapportering

Medietilsynet har nylig sendt ut purring til en rekke lokalradiostasjoner som ikke har levert årsmelding for virksomheten. Tilsynet påpeker i varselet at manglende rapportering blir vurdert som et alvorlig brudd på konsesjonærpliktene og at det vil medføre sanksjoner dersom årsmeldingen ikke blir avgitt innen den nye fristen 23. april.

Innholdskonsesjonærer for analog lokalradio (FM) skal hvert år levere årsmelding til Medietilsynet. Fristen for innsendelse er gikk ut 10. april. Tilsynet opplyser til lokalradio.no at det er så mange som 52 innholdskonsesjonærer på FM som ikke har overholdt rapporteringsplikten.

Det er § 7–11 i kringkastingsforskriften som pålegger konsesjonærene å sende årsmelding om virksomheten hvert år. Årsmeldingene skal gi bransjen og myndighetene nødvendig informasjon om tilstanden i bransjen. Kvaliteten på de meldingene vi får er avgjørende for å kunne gi et riktig bilde. Rapporter fra den enkelte konsesjonær blir ikke offentliggjort. Dersom du har flere konsesjoner, må du levere separat årsmelding for hver konsesjon inkludert separate nøkkeltall for økonomien i hver konsesjon i 2017.

Skjemaet finner du her: https://skjema.medietilsynet.no
Se veiledning for nærmere informasjon her: http://www.medietilsynet.no/globalassets/dokumenter/veiledere/rettleiing–fm-og-lokal-tv-arsmelding.pdf.

Også anleggskonsesjonærer på DAB, plikter å sende årlig rapport til Medietilsynet. Da tilsynet sendte purring i forrige uke var det 17 konsesjoner fordelt på 11 konsesjonærer som ikke hadde levert rapport.

Årsmelding for anleggskonsesjonærer finner du her: https://skjema.medietilsynet.no

 

Om forfatteren

blank

Pål Lomeland

Pål Lomeland er daglig leder i Norsk lokalradioforbund. Han er utdannet journalist ved Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand, og har hatt sitt virke innenfor radiobransjen siden 1991.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar