Myndighetsinformasjon

Viktig melding – Lytt på radio!

Onsdag 12. januar 2021 holdes det offentlig varslingsprøve for Sivilforsvaret. Signalet «VIKTIG MELDING – LYTT PÅ RADIO sendes kl 12.00.  Dette er viktig å huske for lokalradioene. 

Varslingsprøve betyr at alle lokalradioer som er tilknyttet beredskapsavtalen skal videresende NRK Dagsnytt samtidig og uendret på sine frekvenser.

NRK vil også omtale prøven i fjernsyn kvelden før, samt NRK radio og NRK tekst TV samme morgen. Umiddelbart etter signalet er sendt vil NRK radio lese en melding angående prøven.

Sivilforsvaret har sireneanlegg (tyfoner) for varsling av befolkningen ved akutt fare. I fredstid kan slik varsling være aktuelt ved gassutslipp fra industri eller dambrudd i vannmagasin. I krig kan varslingsanleggene brukes ved fare for flyangrep. Rundt om i landet er det plassert ca. 1 250 varslingsanlegg, dei fleste i byer og tettsteder. Signalene vil kunne høres av over halvparten av befolkningen. Sivilforsvaret prøver installasjonene to ganger i året, vanligvis andre onsdag i månedene januar og juni.

Signalet blir gitt med tyfoner slik: Tre signalserier med ett minutts opphold mellom seriene. Tuting i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene.

Dette betyr: Søk informasjon. Informasjon om hva som skjer og hvordan en skal forholde seg gis gjennom ulike media , f. eks. radio. En rekke lokalradioer er med i en beredskapsavtale og videresender informasjon.

 

Du kan finne mer informasjon om varslingsprøven på www.sivilforsvaret.no.

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.