Myndighetsinformasjon

Vil du ha tilskudd? Da må du prioritere norsk musikk!

Da er det åpent for å søke om tilskudd til lokale lyd og bildemedier for 2018. Nytt av året er at Regjeringen vil prioritere norsk musikk. Søknadsfristen er 1. desember.

Det er nå lyst ut mulighet til å søke om tilskudd til lokalradio, det som før het tilskuddsordningen for lokalkringkasting og mange fortsatt kaller AV-fondet. Nå heter det tilskudd til lokale lyd og bilde-medier.

Fortsatt skal digitaliseringen prioriteres høyere og halvparten av potten settes av til dette formålet. Ifølge forslag til statsbudsjett blir det 19,4 millioner kroner som skal deles ut i 2018 noe av dette er overført fra i år.

Det kan søkes til lokal programproduksjon og kompetansehevende tiltak, i tillegg til støtte til drift for radioer som retter seg mot etniske og språklige minoriteter.

Det nye av året er at man denne gangen vil prioritere søknader som stimulerer til bruk av norsk musikk.

SØKNADSSKJEMA FINNER DU HER

Pressemelding fra Medietilsynet:

Nytt for årets utlysing er at regjeringa ønsker at søknader som stimulerer til bruk av norsk musikk blir prioriterte ved tildeling av tilskottsmidlar til programproduksjonar og utviklingsprosjekt. 

Du kan søke om:

Investeringstilskott til digitalisering av lokalradio
Driftstilskott til nasjonale sammenslutningar for lokale lyd- og bildemedium
Driftstilskott til lokalradioer for etniske og språklige minoritetsgrupper
Prosjekttilskott til lokale programproduksjona
Prosjekttilskott til tiltak som aukar kompetansen
Prosjekttilskott til utviklingsprosjekt

Søknadsfristen er 1. desember 2017.

Svar på søknadane kan forventast i februar 2018.

Medietilsynet fattar vedtak etter at søknadane er behandla av Fagutvalet for tilskott til lokale lyd- og bildemedium.

Tilskottsordninga har som hovudmål å bidra til mediemangfald, ytringsfridom og å styrke den demokratiske funksjonen til dei lokale lyd- og bildemedia i samfunnet. 

Regjeringa har ei målsetting for denne tilskottsordninga at den skal bidra til digitaliseringa av lokalradio i Noreg, og derfor blir halvparten av midlane øyremerkte til dette formålet.

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar