Mari Velsand, Medietilsynet Foto: A-media
Myndighetsinformasjon

Vil ha innspill om NRK og mediestøtte

Medietilsynet er i gang med en ny utredning om hvordan NRK bidrar til mediemangfoldet og en gjennomgang av de ulike ordningene for direkte mediestøtte. De ønsker innspill fra f.eks. lokalradio.

– Vi ønsker innspill blant annet om i hvilken grad NRK påvirker konkurransesituasjonen og om det er behov for flere støtteordninger, sier direktør i Medietilsynet, Mari Velsand.

Utredningen skal være med i den første stortingsbehandlingen av fireårige styringssignaler for NRK og den direkte mediestøtten neste år.

Ifølge den nye mediestøtteloven skal regjeringen hvert fjerde år foreslå faste, langsiktige økonomiske rammer for NRK og de direkte mediestøtteordningene.

Medietilsynet er i gang med å hente inn relevant informasjon og gjøre egne analyser som en del av arbeidet med de to utredningene.

– For å sikre at Medietilsynet har et så godt faktagrunnlag som mulig, ønsker vi innspill fra mediebransjen og ulike interessegrupper. Det kan for eksempel vere synspunkter på om det er sider ved virksomheten i NRK som virkar negativt inn på konkurransesituasjonen i det norske mediemarkedet, og om det er behov for endringer i eksisterende mediestøtteordninger eller helt nye typer tilskudd, sier Velsand.

– Vi skal vurdere hvordan tilbouet frå NRK, sammen lignet med tilbudet fra andre aktørar, bidrar til innholds- og brukermangfold, hvordan NRK oppfyller ansvaret sitt for å dekke blindsoner, og vurdere hvordan NRK, spesielt gjennom det digitale nyhets- og aktualitetstilbudet sitt, påvirker konkurransen, sier Velsand.

Utredningen skal være klar innen 30. september. Tilsynet utarbeidet en tilsvarende rapport til Kulturdepartementet i 2018.

Innspill til begge utredningene må være skriftlige og skal sendes til innspill@medietilsynet.no innen 24. mars 2021.

Les oppdragsbrevet fra Kulturdepartementet om NRK og mediemangfold her

Les oppdragsbrevet fra Kulturdepartementet om mediestøtte her

 

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.