Foto: Tor Erik Schrøder
Radiodager

Påmelding til Prix Radio åpner 3. juni

Det er flere større endringer i kategoriene foran nomineringen til årets Prix Radio. Etter innspill fra eiere av foreningen Radiodager og etter en større brukerevaluering i fjor, er det bestemt at antall priser økes til 23. Noen kategorier forsvinner og flere nye er etablert. Nytt av året er et samarbeid med Podtoppen om fire egne podkast-kategorier. For lokalradio åpner påmeldingen til Prix Radio den 3. juni. Finn fram det beste du har laget og meld deg på.

Årets store norske radiokonferanse er flyttet til litt senere på høsten og vil også bli arrangert et annet sted enn tidligere. Noe av årsaken er ønsker fra deltagerne. Radiodager og Prix Radio arrangeres etter planen 29. og 30. oktober på Thon Hotel Storo.

– Vi planlegger konferansen og prisutdelingen som normalt, men vil se an myndighetenes krav forløpende. Hvis det viser seg at vi ikke kan arrangere konferansen som planlagt, med alle deltakere til stede, vil vi løse arrangementet helt eller delvis digitalt. Så det blir feiring av det beste som har blitt sendt på radio i år også, sier Morten Scott Janssen, daglig leder i Radiodager.

Påmeldingen til selve konferansen vil åpne tidligst 8. september. Men en frist lokalradioene bør være oppmerksom på er fristen til å melde på bidrag til Prix radio-konkurransen.

– Selve påmeldingen til Prix Radio har blitt utsatt i år, på grunn av at korona, men nå åpner påmeldingen allerede 3. juni klokken 09.00 og stenger igjen 26. juni klokken 13. Finn fram gull sendt eller publisert mellom 1. april 2019 og 31. mars 2020 og meld det på, sier Heidi Røneid, NLRs representant i Prix radios hovedjury.

Kategoriene i Prix radio har blitt revidert, og nå er det hele 23 kategorier i konkurransen.

– Endringene i kategoriene er forholdsvis store, nå er det flere ulike typer program og programledere som kan meldes på. Nytt i år er også at det er fire kategorier forbeholdt podkaster. Jeg anbefaler å lese kriteriene nøye allerede nå, og finne gode bidrag som passer, sier Røneid.

Se alle kategoriene her
Kategorier fra 2020:

1. Årets radiokanal
Åpen for påmelding fra Foreningen Radiodagers medlemmer (NLR, NENT, Bauer og NRK).

For kanalen som i størst grad har gjort norsk radio bedre i det siste året. Kriteriene som bedømmes er omdømme og oppslutning i målgruppa, engasjerende innhold, nyskaping og utnyttelse av radioens fortrinn. Kategorien bedømmes av en ekstern jury.

Radiokanalen presenteres i en kort tekst (maks. 100 ord), og gjennom en lydfil på maks. 10 minutter som utdyper tilbudet til radiokanalen og inneholder høydepunkter fra produksjonen i året som gikk.

2. Årets Lokalradio
Åpen for påmelding fra Foreningen Radiodagers medlemmer (NLR, NENT, Bauer og NRK). Kanalen må ha konsesjon for å drive lokalradio på FM og/eller DAB+ i Norge.

For lokalradioen som i størst grad har spilt en rolle for sitt nedslagsfelt det siste året. Kriteriene som bedømmes er omdømme og oppslutning i lokalmiljøet, engasjerende innhold, nyskaping og utnyttelse av radioens fortrinn. Kategorien bedømmes av en ekstern jury.

Lokalradioen presenteres i en kort tekst (maks. 100 ord), og gjennom en lydfil på maks. 10 minutter som utdyper tilbudet til kanalen og inneholder høydepunkter fra produksjonen i året som gikk.

3. Årets podkast
Åpen for påmelding fra Foreningen Radiodagers medlemmer (NLR, NENT, Bauer og NRK) og eksterne aktører. Bidrag skal være tilgjengeliggjort som on-demand/podkast.

For Norges beste podkast. Her er det hele konseptet/serien som vurderes. Kriteriene som bedømmes er omdømme og oppslutning i målgruppa, engasjerende innhold, nyskaping, gjennomslagskraft utenfor eget univers og utnyttelse av podkastens fortrinn. Kategorien juryeres av Podtoppen.

Bidraget presenteres i en tekst som skisserer idè, konsept, produksjonsvalg og målsetning (opptil ca. 250 ord). Bidragets lydfil skal bestå av en kollasj, der eksempler/høydepunkter viser hvordan redaksjonen oppfyller målene. Samlet lengde på lydfilen skal ikke overstige 15 minutter.

4. Årets programleder(e), musikkdrevet radio
Åpen for påmelding fra Foreningen Radiodagers medlemmer (NLR, NENT, Bauer og NRK). Bidrag skal være sendt som kringkastet radio.

For programleder/team i formater drevet av musikk og personlighet. Programlederen gir lytteren opplevelse og glede av musikk i radio. Kategorien er åpen for alle musikksjangre. Kriteriene som bedømmes er programledelse, teknisk utførelse, programflyt, musikkunnskap innen egen sjanger, merverdi for lytteren, originalitet og underholdningsverdi.

Programlederen/programleder-teamet og sendeflatens format beskrives i en kort tekst (maks. 100 ord). Bidragets lydfil skal bestå av høydepunkter, evt. en kollasj eller en lydpresentasjon med eksempelklipp, fra én enkelt sending, der eksempler viser hvordan musikkformidlingen oppfyller programmets mål. Samlet lengde på lydfilen skal ikke overstige 15 minutter. Samme program/programflate kan bare meldes på èn gang i priskategoriene 4 til 5 (Årets programleder(e), musikkdrevet radio, Årets programleder(e), verbaldrevet radio).

5. Årets programleder(e), verbaldrevet radio
Åpen for påmelding fra Foreningen Radiodagers medlemmer (NLR, NENT, Bauer og NRK). Bidrag skal være sendt som kringkastet radio.

For programleder/team i formater drevet av verbalt innhold. Sendingen kan inneholde musikk, men dette er ikke det bærende elementet. Kriteriene som bedømmes er tilstedeværelse og autoritet i studio, kommunikasjon med lyttere, gjester og andre bidragsytere, eventuelt samspill programlederne imellom, formidling og presentasjon av programelementer, intervjuteknikk, språk- og stemmebruk, fremdrift og programflyt

Programlederen/programleder-teamet og sendeflatens format presenteres i en kort tekst (opptil ca. 100 ord). Bidragets lydfil skal bestå av høydepunkter fra ett enkelt program, der eksempler viser hvordan programlederen/-teamet løser de ulike oppgavene i rollen. Samlet lengde på lydfilen skal ikke overstige 15 minutter.

6. Årets morgenflate
Åpen for påmelding fra Foreningen Radiodagers medlemmer (NLR, NENT, Bauer og NRK). Bidrag skal være sendt som kringkastet radio.

For morgenprogram som har vært kringkastet til fast tid innenfor tidsrommet 0600-1000. Flaten/programmet skal ha stor underholdnings- og/eller informasjonsverdi, og gi lytterne en god start på dagen. Kriteriene som bedømmes er programledelse, personligheter, redaksjonelle valg og grep, teknisk utførelse, ressursutnyttelse, eventuell musikkbruk og programflyt.

Sendeflatens/programmets faste format presenteres i en kort tekst (opptil ca. 100 ord). Bidragets lydfil skal bestå av høydepunkter, evt. en kollasj eller en lydpresentasjon med eksempelklipp, fra én enkelt sending, der eksempler viser hvordan redaksjonen oppfyller morgenflatens mål. Samlet lengde på lydfilen skal ikke overstige 15 minutter. Samme program/programflate kan bare meldes på èn gang i priskategoriene 6 til 7 (Årets morgenprogram, Årets sendeflate).

7. Årets sendeflate
Åpen for påmelding fra Foreningen Radiodagers medlemmer (NLR, NENT, Bauer og NRK). Bidrag skal være sendt som kringkastet radio.

For sendeflater som har vært kringkastet fast minst én dag i uka. Programmet kan enten ha vært sendt gjennom hele året eller som et sesongprogram. Kriteriene som bedømmes er programledelse, redaksjonell idé, journalistiske valg og grep, teknisk utførelse, ressursutnyttelse, eventuell musikkbruk og programflyt.

Programmets faste format presenteres i en kort tekst (opptil ca. 100 ord). Bidragets lydfil skal bestå av høydepunkter, evt. en kollasj eller en lydpresentasjon med eksempelklipp, fra én enkelt sending, der eksempler viser hvordan redaksjonen oppfyller den nasjonale sendeflatens mål. Samlet lengde på lydfilen skal ikke overstige 15 minutter. Samme program/programflate kan bare meldes på èn gang i priskategoriene 6 til 7 (Årets morgenprogram, Årets sendeflate).

8. Årets aktualitetsprogram
Åpen for påmelding fra Foreningen Radiodagers medlemmer (NLR, NENT, Bauer og NRK). Bidrag skal være sendt som kringkastet radio.

For faste programflater eller programsatte enkeltprogram der sendingen tematisk i hovedsak drives frem av nyheter, aktualitet eller sport, avviklet enten direkte eller redigert. Kategorien er åpen for alle radioformat og programtyper, herunder magasin, dybdeintervju, spesialprogram, dokumentar, debatt etc. Sendingen kan inneholde musikk, men musikken skal ikke være det bærende elementet.

Kriteriene som bedømmes er programledelse, redaksjonell idé og konsept, journalistiske valg og grep, teknisk utførelse, ressursutnyttelse, programflyt og merverdi for lytteren.

Programmets faste format presenteres i en kort tekst (opptil ca. 100 ord). Bidragets lydfil skal bestå av høydepunkter, evt. en kollasj eller en lydpresentasjon med eksempelklipp, fra én enkelt sending, der eksempler viser hvordan redaksjonen oppfyller den nasjonale sendeflatens mål. Samlet lengde på lydfilen skal ikke overstige 15 minutter. Samme program/programflate kan bare meldes på èn gang i priskategoriene 8 til 11 (Årets aktualitetsprogram, Årets lokale radioprogram, Årets musikkradioprogram, Årets nyhetsbulletin).

9. Årets lokale radioprogram
Åpen for påmelding fra Foreningen Radiodagers medlemmer (NLR, NENT, Bauer og NRK). Bidrag skal være sendt som kringkastet radio.

For faste programflater eller programsatte enkeltprogram som kringkastes til et lokalt og/eller regionalt publikum, direkte eller redigert. Flaten/programmet kan være viet én eller få sjangre eller være allment. Kriteriene som bedømmes er programledelse, redaksjonell idé og konsept, lokalt stempel, journalistiske valg og grep, teknisk utførelse, ressursutnyttelse, musikkbruk, programflyt og merverdi for lytteren.

Programmets faste format presenteres i en kort tekst (opptil ca. 100 ord). Bidragets lydfil skal bestå av høydepunkter, evt. en kollasj eller en lydpresentasjon med eksempelklipp, fra én enkelt sending, der eksempler viser hvordan redaksjonen oppfyller sendeflatens mål. Samlet lengde på lydfilen skal ikke overstige 15 minutter. Samme program/programflate kan bare meldes på èn gang i priskategoriene 8 til 11 (Årets aktualitetsprogram, Årets lokale radioprogram, Årets musikkradioprogram, Årets nyhetsbulletin).

10. Årets musikkprogram
Åpen for påmelding fra Foreningen Radiodagers medlemmer (NLR, NENT, Bauer og NRK). Bidrag skal være sendt som kringkastet radio.

For faste programflater eller programsatte enkeltprogram der sendingen praktisk og/eller tematisk i hovedsak drives frem av/om musikk, avviklet enten direkte eller redigert. Kategorien er åpen for alle radioformat og musikkprogramtyper, herunder DJ-program, musikkmagasin, spesialprogram, dokumentar, etc. Kriteriene som bedømmes er programledelse, programflyt, redaksjonell idé og konsept, teknisk utførelse, originalitet, journalistiske valg og grep, underholdningselement og merverdi for lytteren.

Programmets faste format presenteres i en kort tekst (opptil ca. 100 ord). Bidragets lydfil skal bestå av høydepunkter, evt. en kollasj eller en lydpresentasjon med eksempelklipp, fra én enkelt sending, der eksempler viser hvordan redaksjonen oppfyller den nasjonale sendeflatens mål. Samlet lengde på lydfilen skal ikke overstige 15 minutter. Samme program/programflate kan bare meldes på èn gang i priskategoriene 8 til 11 (Årets aktualitetsprogram, Årets lokale radioprogram, Årets musikkradioprogram, Årets nyhetsbulletin).

11. Årets nyhetsbulletin
Åpen for påmelding fra Foreningen Radiodagers medlemmer (NLR, NENT, Bauer og NRK). Bidrag skal være sendt som kringkastet radio.

For nyhetssending på inntil 15 minutter, med presentasjon basert på manus, med eller uten redigerte og/eller direktesendte innslag. Sendingen kan være en nyhetsbulletin eller sportsbulletin, lokal, regional eller nasjonal. Kriteriene som bedømmes er hvor godt innholdet når lytteren, gjennom nyhetsankerets tilstedeværelse og autoritet i studio, prioritering av innholdet, språkbruk, framdrift og programflyt.

Nyhetsbulletin presenteres i en kort tekst (opptil ca. 100 ord). Bidraget skal ikke redigeres, men framstå slik det ble sendt. Samme program/programflate kan bare meldes på èn gang i priskategoriene 8 til 11 (Årets aktualitetsprogram, Årets lokale radioprogram, Årets musikkradioprogram, Årets nyhetsbulletin).

12. Årets hendelsesdekning
Åpen for påmelding fra Foreningen Radiodagers medlemmer (NLR, NENT, Bauer og NRK). Bidrag skal være sendt som kringkastet radio.

For enkeltprogrammer, -sendeflater eller en del av et program kringkastet nasjonalt, regionalt eller lokalt som følge av en konkret hendelse eller begivenhet. Sendingen kan inneholde pre-produserte elementer som støtter opp om dekning av hendelsen, men det redaksjonelle skal i hovedsak presenteres direkte. Kriteriene som bedømmes er programledelse, skildring og formidling av hendelsen/begivenheten, merverdi for lytteren, redaksjonelle valg og grep, teknisk utførelse, eventuell musikkbruk og programflyt.

Direktesendingen og rammen rundt presenteres i en kort tekst (opptil ca. 100 ord). Teksten skal også inneholde dato og klokkeslett (fra-til) sendingen ble sendt. Bidragets lydfil skal bestå av det som ble sendt, begrenset oppad til maksimalt én sendetime (for eksempel fra kvart over til kvart over). Musikk og eventuell reklame skal være redigert ut før innlevering.

13. Årets promo
Åpen for påmelding fra Foreningen Radiodagers medlemmer (NLR, NENT, Bauer og NRK). Bidrag skal være sendt som kringkastet radio.

For enkeltstående eller en serie promo-produksjoner for radiokanal, program, konsept eller lignende. Kriteriene som bedømmes er idé, originalitet, teknisk kvalitet og merkevarebygging/publikumsappell.

Bidraget presenteres i en kort tekst som skisserer idé, konsept, produksjonsvalg og målsetning (opptil ca. 250 ord). Bidragets lydfil skal bestå av produksjonen slik den ble kringkastet, eventuelt en kollasj med eksempler fra sending.

14. Årets lyddesign
Åpen for påmelding fra Foreningen Radiodagers medlemmer (NLR, NENT, Bauer og NRK) og eksterne aktører. Bidrag skal være sendt som kringkastet radio eller tilgjengeliggjort som on-demand/podkast.

For en pakke av lydproduksjoner (imaging, branding, jinglepakke, lyddesign etc), som til sammen utgjør det helhetlige lydbildet til en radiokanal, sending eller podkast. Enten som en del av fast programmering, i en tidsbegrenset konseptperiode eller i en enkelt sending/episode. Vi leter etter stasjonen, programmet eller podkasten som høres best ut! Kriteriene som bedømmes er idé, originalitet, teknisk kvalitet, merkevarebygging, publikumsappell og match med stasjonens/podkastens image.

Bidraget presenteres i en tekst som skisserer idé, konsept, produksjonsvalg og målsetning (opptil ca. 250 ord). Bidragets lydfil skal bestå av en kollasj, der eksempler fra sending/podkast tydelig viser hvordan lyddesignet benyttes for å oppfylle målene. Samlet lengde på lydfilen skal ikke overstige 15 minutter.

15. Årets intervju
Åpen for påmelding fra Foreningen Radiodagers medlemmer (NLR, NENT, Bauer og NRK) og eksterne aktører. Bidrag skal være sendt som kringkastet radio eller tilgjengeliggjort som on-demand/podkast.

For alle typer intervjuer i alle radiogenre, enten kringkastet eller podkastet. Bidraget skal være en samtale mellom to eller flere personer, enten publisert som et eget program eller som element i en sendeflate. Intervjuet kan være redigert, kan inneholde musikk eller kontentum, men skal ikke være kryssklippet eller produsert som en reportasje. Kriteriene som bedømmes er intervjuteknikk, språkbruk, originalitet, framdrift og merverdi for lytteren.

Intervjuet og rammen rundt presenteres i en kort tekst (opptil ca. 100 ord). Bidragets lydfil skal bestå av hele intervjuet eller en sammenhengende del av det slik det ble sendt. Musikk og eventuell reklame skal være redigert ut før innlevering. Samlet lengde på lydfilen skal ikke overstige 15 minutter.

16. Årets innslag
Åpen for påmelding fra Foreningen Radiodagers medlemmer (NLR, NENT, Bauer og NRK) og eksterne aktører. Bidrag skal være sendt som kringkastet radio eller tilgjengeliggjort som on-demand/podkast.

For alle typer redigerte eller direktesendte programelementer som tar lytteren med ut av radiostudio. Bidraget kan være en enkeltreportasje, en serie, et innslag eller en lenger feature, enten kringkastet eller podkastet. Kriteriene som bedømmes er redaksjonell idé, originalitet og underholdningselement, journalistiske valg og grep, merverdi for lytteren og teknisk utførelse.

Reportasjen/innslaget/featuren og rammen rundt presenteres i en kort tekst (opptil ca. 100 ord). Bidragets lydfil skal bestå av ett element (fra en eventuell serie) slik det ble sendt. Musikk og eventuell reklame skal være redigert ut før innlevering. Samlet lengde på lydfilen skal ikke overstige 15 minutter.

17. Årets humorinnslag
Åpen for påmelding fra Foreningen Radiodagers medlemmer (NLR, NENT, Bauer og NRK). Bidrag skal være sendt som kringkastet radio.

For alle typer redigerte eller direktesendte programelementer som er laget for å få lytteren til å le. Bidraget kan være ett element eller en serie, men maksimal lengde er 15 minutter. Kriteriene som bedømmes er idé, utførelse, originalitet og underholdningsverdi.

Innslaget og rammen rundt presenteres i en kort tekst (opptil ca. 100 ord). Bidragets lydfil skal bestå av innslag(et) slik de(t) ble sendt. Musikk og eventuell reklame skal være redigert ut før innlevering. Samlet lengde på lydfilen skal ikke overstige 15 minutter.

18. Årets podkastprogramleder(e)
Åpen for påmelding fra Foreningen Radiodagers medlemmer (NLR, NENT, Bauer og NRK) og eksterne aktører. Bidrag skal ha vært tilgjengeliggjort som on-demand/podkast.

For Norges beste podkast-programleder eller programlederteam. Kriteriene som bedømmes er tilstedeværelse i studio, kommunikasjon med lyttere, gjester og andre bidragsytere, eventuelt samspill programlederne imellom, formidling og presentasjon av programelementer, intervjuteknikk, språkbruk, framdrift og programflyt. Kategorien juryeres av Podtoppen.

Programlederen/programleder-teamet presenteres i en kort tekst (opptil ca. 100 ord). Bidragets lydfil skal bestå av høydepunkter fra ett enkelt program, der eksempler viser hvordan programlederen/-teamet løser de ulike oppgavene i rollen. Samlet lengde på lydfilen skal ikke overstige 15 minutter.

19. Årets underholdningspodkast
Åpen for påmelding fra Foreningen Radiodagers medlemmer (NLR, NENT, Bauer og NRK) og eksterne aktører. Bidrag skal ha vært tilgjengeliggjort som on-demand/podkast.

For podkaster som skal få lytteren til å le og/eller å bli underholdt. Kriteriene som bedømmes er redaksjonell idé, originalitet og underholdningselement, språkbruk, framdrift, flyt og journalistiske valg og grep. Kategorien juryeres av Podtoppen.

Podkastens faste format presenteres i en kort tekst (opptil ca. 100 ord). Bidragets lydfil skal bestå av en hel enkeltsending, dog ikke overstige 60 minutter.

20. Årets faktabaserte podkast
Åpen for påmelding fra Foreningen Radiodagers medlemmer (NLR, NENT, Bauer og NRK) og eksterne aktører. Bidrag skal ha vært tilgjengeliggjort som on-demand/podkast. 

For dokumentarer, true crime og andre faktabaserte podkaster. Podkasten kan være redigert eller studiobasert. Kriteriene som bedømmes er historiefortelling, redaksjonell idé, originalitet, valg, grep, merverdi for lytteren, virkemidler og framdrift, lyddesign, eventuell musikkbruk – og radiomagi! Kategorien juryeres av Podtoppen.

Podkasten presenteres i en kort tekst (opptil ca. 100 ord). Bidragets lydfil skal bestå av det som ble podkastet, dog ikke overstige 60 minutter.

21. Årets talent
Åpen for påmelding fra Foreningen Radiodagers medlemmer (NLR, NENT, Bauer og NRK) og eksterne aktører.

For det største talentet på radio eller podkast, født 1. april 1995 eller senere. Talentet kan være reporter, programleder, tekniker, produsent eller annet innen radio.

Radiotalentet presenteres i en kort tekst (maks. 100 ord), og gjennom en lydfil på maks. 10 minutter som inneholder høydepunkter fra karrieren så langt. Talentet skal i lydfilen selv presentere sin(e) rolle(r) og sterke sider innen radio.

22. Publikumsprisen
Åpen for påmelding fra Foreningen Radiodagers medlemmer (NLR, NENT, Bauer og NRK) og eksterne aktører.

Dette er lytterens pris. Radiodagers medlemmer og Podtoppen nominerer to kandidater hver. Avstemningen på kandidatene skjer i samarbeid med et utvalgt norsk nettsted.

23. Hedersprisen
Hedersprisen går til noen som har hatt stor betydning for norsk radio over lang tid. Vinneren kåres av Prix Radios hovedjury, og her er det ingen nominerte. Forslag til hvem som bør vinne prisen, med begrunnelse, kan sendes til hovedjuryen via post@radiodager.no.

Generelle forutsetninger for påmelding
Foruten spesifikke kriterier tilknyttet den enkelte kategori, er det enkelte andre forutsetninger det er viktig å være klar over. For det første må bidragene som skal meldes på være sendt/publisert mellom 1. april 2019 og 31. mars 2020.

Hver radiostasjon kan melde på ett bidrag i hver av de 19 kategoriene. Lokalradioer som tilhører en radiogruppe og som har samkjøringer kan ikke sende inn flere utgaver av samme identiske radioprogram som f.eks. et humorshow som sendes uendret på flere stasjoner. Derimot kan radiogrupper sende inn et program pr. stasjon der programmene er unike som for eksempel morgenshow som varierer fra by til by.

For å melde på bidrag gjennom Norsk Lokalradioforbund må stasjonen være medlem i NLR. For mer informasjon om medlemskap, kontakt NLR på post@lokalradio.no.

Slik registrerer du bidrag 

  1. Følg denne lenken: http://prixradio.east.no/registrer/
  2. Fyll inn brukernavn, fullt navn og kontaktinfo. Da får du tilsendt verifisering- og påloggingslenke i en e-post. NB! Denne havner ofte i spamfilteret. Adressen til e-posten må da bekreftes/verifiseres. Ta vare på denne e-posten siden den inneholder brukernavn og passord.
  3. Først laster du opp bidraget, så velger du «Gå tilbake for å registrere bidraget», etter at du har lastet opp. Da ser du lydfilen. Velg «Registrer» under lydfilen. Legg inn tittel på bidrag, sendetidspunkt, kategori, legg inn en kort tekst om bidraget og hvorfor det bør vinne og til slutt bilder av programskapere og bidragsytere. Bekreft at du har de nødvendige rettighetene til bidraget og REGISTRER.
  4. Du vil få opp en liste over alle bidragene du har registrert på siden hvor du registrerer. Sjekk at alt du har meldt på ligger der. Opplasting vil dessverre ikke fungere fra iPhone eller iPad eller annet som ikke støtter flash.

Påmeldingen er laget av Østlandsnett. Har du problemer med det tekniske kan du kontakte Østlandsnett på dagtid mellom kl. 09.00-16.0ss0 peeåtelefonnummer 62 81 28 80.

Slik juryeres bidragene fra lokalradio
Etter at registreringen av bidrag er stengt vil tre juryer bestående av til sammen 12 personer fra hele spekteret av lokalradiobransjen bedømme bidragene. De vil så sende tre bidrag i hver kategori videre til hovedjuryen i Prix Radio (I noen kategorier sendes kun ett bidrag videre og i årets lokalradio og årets lokale sendeflate sendes fem bidrag videre).

Hovedjuryen vil blant alle innsendte bidrag (Fra både NRK, lokalradio, P4-gruppen, Bauer og eksterne) så plukke ut fem nominerte i hver kategori, som så går videre til deljuryene, hvor det sitter representanter fra lokalradio, NRK, NENT og Bauer. Disse plukker så ut en vinner som offentliggjøres på PRIX Radio-showet i oktober.

Om forfatteren

blank

Pål Lomeland

Pål Lomeland er daglig leder i Norsk lokalradioforbund. Han er utdannet journalist ved Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand, og har hatt sitt virke innenfor radiobransjen siden 1991.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar