United Nations Radio, foto: Unesco
Radionyheter

10 år med Verdens Radiodag

FN markerer Verdens Radiodag for tiende gang i morgen, lørdag 13. februar. Radio er fortsatt det mediet som når ut til flest mennesker, verden over.

Verdens radiodag er en dag innstiftet av FN for markering av radiokringkastingens betydning. Dagen markeres 13. februar, som er datoen i 1946 da United Nations Radio ble vedtatt etablert.

Gjennom verdens radiodag oppmuntres det til internasjonalt samarbeid mellom kringkastere, fremme av informasjonsfrihet og ytringsfrihet i radio.

Dagen ble etablert etter at FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon (UNESCO) i 2011 sluttet seg til et spansk initiativ for å få 13. februar som en markeringsdag for radio.  FNs generalforsamling støttet dette i desember 2012.

Radioen er det mediet som kjappest når det største publikumet globalt. 94 prosent av alle voksne hører på radio hver uke. I en krisesituasjon eller ved naturkatastrofer er radioen det mediet som når ut med informasjon. Derfor kan radio også redde liv.

I mange utviklingsland har man ikke like god tilgang til Internett, og da er radioen en god måte å spre viktig informasjon på. Radio kan også være et godt verktøy for ytringsfrihet og demokrati ved å gi rom for ulike meninger. FN ønsker også å oppmuntre og styrke et internasjonalt samarbeid mellom kringkastere, skriver fn.no.

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, redusere ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Bærekraftsmål 9 legger vekt på å bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og innovasjon. Verdens radiodag er med på å øke tilgangen til informasjons- og kommunikasjonsteknologi, to punkter som er med å danne grunnmuren for fremtidig innovasjon og industrialisering.

Radio er også en kilde til innovasjon, som var banebrytende på interaksjon med publikum og brukergenerert innhold tiår før det ble mainstream.

For UNESCO er det viktig med mangfold i radiobransjen. Dette betyr at de promoterer en blanding av private og offentlig radiobedrifter, og et mangfold i forskjellige typer programmer. Det er også viktig med mangfold i hvem som lager radio slik at alle i samfunnet blir representert, og at man kan nå ut til flere målgrupper.

Når det gjelder årets arrangement, skriver Unesco på sine hjemmesider:

On the occasion of World Radio Day 2021 (WRD 2021), UNESCO calls on radio stations to celebrate this event’s 10th anniversary and the more than 110 years of radio through three sub-themes.

  • Evolution: The world changes, radio evolves – radio is resilient and sustainable;
  • Innovation: The world changes, radio adapts and innovates- radio adapts to new technologies and remains the go-to medium of mobility, accessible everywhere and to everyone;
  • Connection: The world changes, radio connects – radio services our society during natural disasters, socio-economic crises, epidemics, etc.

Mer om dagen: Unesco.org

Kilder: FN-sambandet, Unesco, WIkipedia

 

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar