Illustrasjon av skjermbingo, FOTO: Radiobingo.no
Radionyheter

2020 ble et godt år for radiobingo

Radiobingo gikk markant fram i 2020. Det bekrefter de offisielle tallene. Flere lokalradioer får inn flere millioner kroner til driften på radiobingo.

Brutto omsetning av radio og TV-bingo økte med 31,1 % i 2020 sammenlignet med 2019. Det viser tall fra Lotteritilsynet. Netto omsetning økte enda mer, med 48,8 %.

Samtidig gikk foreningsbingoen ned, forårsaket av koronapandemien. Foreningsbingo opplevde en nedgang på 59.3 % på brutto omsetning i 2020.

Den totale omsetningen av radio og TV-bingo i 2002 var på 94,8 millioner kroner, viser tallene fra Lotteritilsynet. Det ga et samlet tilskudd til drift på 54,4 millioner kroner. Lokalradio står for brorparten av dette.

Den største enkeltaktøren i fjor var Radio Folgefonn, som hadde en brutto omsetning på radiobingo på litt over 9 millioner kroner. Det ga en netto omsetning etter gevinster på 6,8 millioner kroner.

Trøndelag er bingofylke nummer 1 i Norge når det gjelder radiobingo. Tallene fra Lotteritilsynet viser at Budstikka Media, Radio Trøndelag, hadde en brutto omsetning på 7,8 millioner kroner i 2020, med 5,8 millioner som da gikk til driften av radioen minus administrative kostnader.

Samtidig hadde Nea Radio en bingo-omsetning på 6,6 millioner kroner, som ga et tilskudd til driften på 4,6 millioner kroner.

Lokalradio i Innlandet hadde en samlet bingo-omsetning på 10,6 millioner kroner i 2020, men dette er fordelt på en rekke lokalradioer og også inkludert Radio Kongsvinger.

Alle med unntak av en konsesjonær hadde overskudd på radiobingo i 2020. Unntaket er en lokalradio som driver en helt nystartet bingo og som bare var på prøvestadiet i 2020.

 

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.