Radionyheter

31 lokalradiokonsesjoner borte på ni måneder

Det er blitt 31 færre lokalradiokonsesjonærer på FM i løpet av inneværende år. Det viser en oppdatert oversikt fra Medietilsynet. En bekymringsfull utvikling, mener styreleder i Norsk Lokalradioforbund.

Ved årsskiftet var det registrert 234 aktive lokalradiokonsesjoner i Norge. I følge Medietilsynets årsrapport fordelte disse seg på 30 døgnkontinuerlige konsesjoner, 73 allmennkonsesjoner og 131 nisjekonsesjoner. På tilsynets oversikt som er oppdatert pr. 20. september 2016, er antallet konsesjonærer redusert til 209.

Det er verdt å merke seg at det på denne listen figurerer seks aktører som har lagt ned driften etter sommeren, slik at det reelle antallet konsejonærer er 203, kanskje færre. Det betyr en reduksjon på 31 konsesjonærer, tilsvarende 14 %, i løpet av årets ni første måneder. Til sammenligning ble det bare 16 færre FM-konsesjonærer totalt sett i femårs-perioden fra 2010 til 2015.

Noe av reduksjonen kan tilskrives at aktører med flere konsesjoner har avviklet driften. Bauer Media sa ved årsskiftet opp alle sine seks lokalradiokonsesjoner, mens Kurer Medias tre konsesjoner i Trøndelag ble brakt til opphør på sensommeren. Utover dette tilhører konsesjonene enkeltstående aktører, i hovedsak nisjekonsesjonærer. Konsesjonene er slettet av Medietilsynet enten som følge av konkurs, frivillig tilbakelevering ved sendeopphør eller ved inndragelse. To av dem er inndratt som følge av brudd på kringkastingsforskriften.

I følge Medietilsynet er det også ni konsesjoner som i 2016 er registrert med midlertidig opphold i sendingene, såkalt «sendepause». Kringkastingsforskriften åpner nemlig for at en radio kan ha inntil ett år opphold innenfor en konsesjonsperiode. Det er uvisst om og når disse starter opp igjen.

Bekymringsfull utvikling
Styreleder i Norsk Lokalradioforbund, Svein Larsen, synes nedgangen i antall konsesjonærer er alarmerende.

– Det er og har vært en svært bekymringsfull utvikling for lokalradio i Norge, noe disse tallene viser til fulle, sier Larsen.

Mediebransjen i Norge er for tiden under stort press. Fallende inntekter har medført at langt de fleste medieselskaper nå gjennomfører pinefulle kutt og nedbemanninger for å møte en uviss fremtid. Lokalradio er ikke noe unntak.

– Lokalradio har over lang tid stått i en svak finansiell stilling og spesielt 2016 har vært et utfordrende år for mange av de kommersielle stasjonene. Det skyldes at bransjen er svært sårbar for økonomiske konjukturer og økt konkurranse. Mange radiostasjoner driver allerede på et eksistensminimum og det er derfor ofte ikke rom for kostnadsbesparende tiltak. Aviser har nedbemannet redaksjonene, men i lokalradio har dette ikke vært mulig da mange baserer seg på frivillighet. Alternativet kan i mange tilfeller bli avvikling eller konkurs. Mange stasjoner lider også under manglende rekruttering som fører til at alderssnittet øker og at verdifull bransjekompetanse med tiden forsvinner, sier Larsen.

Myndighetene må på banen
Larsen mener myndighetene heller ikke gjør nok for å beholde og utvikle norsk lokalradiobransje, og viser til at den med sitt store antall aktører utgjør et svært viktig bidrag til å bevare et rikt mangfold i det norske mediemarkedet.

– Det er behov for en revitalisering av norsk lokalradio. Det er bransjen selv som først og fremst må sørge for det gjennom å lage lokal og attraktiv radio. Men myndighetene må sørge for å gi næringen rammebetingelser slik at det er mulig å utvikle en livskraftig bransje. Tre måneder før en ny konsesjonsperiode trer i kraft, vet vi fortsatt ikke hvilke rammevilkår lokalradiobransjen skal forholde seg til, sier Larsen.

– Det som er spesielt i vårt tilfelle er at det offentlige kunne legge bedre til rette for å styrke bransjen, også med tiltak som ikke vil koste penger. Det dreier seg blant annet om friere bruk av frekvenser, også sterkere frekvenser, når tilgjengelig kapasitet frigjøres i forbindelse med de nasjonale aktørenes FM-slukking. Det er merkelig at politkerne ikke ser denne muligheten, men forbundet skal i tiden fremover sørge for å tydeliggjøre dette, sier styrelederen.

Han peker blant annet på at Energistyrelsen i Danmark i frekvensplanleggingen foran en ny konsesjonsutlysning i 2018 har funnet frem 77 nye FM-frekvenser til lokalradioformål.

Larsen tar også til orde for at den offentlige mediestøtten bør gjøres plattformnøytral og dermed omfatte lokalradio.

– Nyhetsbaserte lokalradiostasjoner gir et vesentlig bidrag til kvalitetsjournalistikk, samfunnsdebatt og dermed til å bevare mediemangfoldet. Nåværende støtteordning er direkte konkurransevridende, der den gir tilskudd til lokalaviser, men ikke til lokalradio, mener Larsen.

Fremtiden bringer muligheter for lokalradio
– DAB-overgangen de nasjonale radioene nå skal gjennom kan paradoksalt nok også representere en mulighet for lokalradio, i og med at dette kommer ikke til å gå smertefritt. Det synes å være liten vilje i befolkningen til å skifte ut FM. Det er fortsatt mange som vil være på FM og stort sett alle nye DAB-apparater selges også med FM. Dette må lokalradio utnytte, samtidig som vi greier å bygge ut DAB også for lokalradio. Men at det blir krevende er det ingen tvil om, avslutter han.

Et utvalg av opphørte konsesjoner i 2016
Radio Rauma FM
Fløenkirken
Radio Rock
Radio 1 Hits Stavanger
Radio 1 Hits Oslo
Radio 1 Hits Trondheim
Radio 1 Hits Bergen
Radio 1
Radio Voz Latina
Radio Øksnes
Norea Radio Trondheim
Radio 4 Harstad
Radio Metro Trondheim (nisje)
Hallo Kragerø
Radio Kragerø
Asker og Bærum Lokalradio
Radio Notodden
Nesna Radio
The Beat Malvik
Radio P5 Arendal
Radio Filadelfia Drammen
Radio Tamil Bergen
Radio Sør-Helgeland
Radio Metro Trondheim (24/7)
Radio Arbeidet
Skjervøy Nærradio
MERK: For noen av de nevnte radiostasjonene kan sendingene ha opphørt før 2016, men konsesjonen er altså ikke formelt slettet før i år.

 

 

Om forfatteren

blank

Pål Lomeland

Pål Lomeland er daglig leder i Norsk lokalradioforbund. Han er utdannet journalist ved Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand, og har hatt sitt virke innenfor radiobransjen siden 1991.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar