Illustrasjon: Pål Lomeland
Radionyheter

60 prosent av arbeidsplassene i lokalradio er borte på fem år

Antall lønnede årsverk i norske lokalradioer er redusert med 60 prosent siden 2011. Også antall frivillige medarbeidere i lokalradio er på retur. Det er realiteten i tallmateriale som Norsk Lokalradioforbund har bestilt fra Medietilsynet.

Hele mediebransjen i Norge under stort press. Fallende inntekter har medført at mange medieselskaper nå gjennomfører kutt og nedbemanninger for å møte en uviss fremtid. Lokalradio er ikke noe unntak i denne sammenhengen. Forbundet har tidligere vist til at antallet lokalradiokonsesjonærer har falt kraftig i løpet av 2016 og at nedgangen har fortsatt i inneværende år.

Sett i lys av dette har Norsk Lokalradioforbund innhentet tall fra Medietilsynet, for å kartlegge hvordan aktørfrafallet har påvirket utviklingen i antall ansatte og frivillige i lokalradiosektoren de siste fem årene. Tallene som forbundet har fått tilgang til er innrapportert av lokalradiokonsesjonærene selv i deres årsmeldinger til tilsynet. Disse viser at antall lønnede årsverk er redusert med 60 prosent i perioden fra 2011 til 2016. Det er spesielt  heltidsstillinger i bransjen som har blitt borte i løpet av perioden. I 2011 var det 302 heltidsansatte medarbeidere i norsk lokalradio. Ved utgangen av 2016 var dette tallet redusert til 135. Antallet deltidsstillinger har svingt litt mer i løpet av femårs-perioden, men viser samlet sett også en tilbakegang.

– Dette var en enda sterkere tilbakegang enn jeg hadde trodd og det forteller at bransjen nå slåss for å overleve. Gjennom de siste årene har vi forsøkt å overbevise myndighetene om at det må tas noen grep for å hjelpe lokalradio som bransje, men vi har ikke i tilstrekkelig grad blitt hørt. I den siste tiden kan det synes om om de er blitt noe mer lydhøre, men det haster med konkretiseringen. Noen av de tiltakene vi har foreslått er av en slik karakter at det heller ikke bare er snakk om penger, men legge til rette for en fornuftig frekvensutnyttelse. Det er å håpe at myndighetene forstår dette og er innstilt på å handle raskt, sier styreleder i Norsk Lokalradioforbund Svein Larsen.

Som Norsk Lokalradioforbund tidligere har påpekt er lokalradiosektoren svært sårbar for økonomiske konjunkturer og økt konkurranse. Der andre medier gjennomfører innsparing gjennom større nedbemanninger, oppsigelser og sluttpakker, driver de fleste lokalradioer allerede på et eksistensminimum. Det er derfor ofte ikke rom for kostnadsbesparende tiltak av betydning. Alternativet for mange når økonomien svekkes, er å bringe lokalradioaktiviteten til opphør.

Ser man på antallet frivillige medarbeidere i perioden, så viser tallene også her en tilbakegang. I 2011 var det 2510 personer som hadde et frivillig engasjement i lokalradiobransjen i Norge. Ved utgangen av fjoråret var antallet redusert med 19 prosent til 2083 personer.

 

 

 

Om forfatteren

blank

Pål Lomeland

Pål Lomeland er daglig leder i Norsk lokalradioforbund. Han er utdannet journalist ved Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand, og har hatt sitt virke innenfor radiobransjen siden 1991.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar