DAB-sender. FOTO: Eivind Engberg
Radionyheter

A-Media får midlertidig DAB-anleggskonsesjon på Vestlandet

Radiokanalene som i dag sender på Riksblokk II i Rogaland og Sunnhordland får mulighet til å fortsette sendingene sine frem til det er tatt en endelig beslutning om fremtidig bruk av disse frekvensene

Medietilsynet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har besluttet å legge til rette for en midlertidig løsning for radiokanaler på Vestlandet med DAB-sendinger i Riksblokk II-nettet ved å gi A-Media en tidsavgrenset anleggskonsesjon og sendetillatelse.

Bakgrunnen er at Norkring har levert tilbake sin anleggskonsesjon og sendetillatelse for Riksblokk II med virkning fra 16. mai. De har på sin side sagt opp leieavtalen med radiokanalene som leide seg inn på dette nettet, noe som kunne ført til at disse ville måtte slutte å sende på DAB.

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Kulturdepartementet skal Medietilsynet og Nkom anbefale hvordan Riksblokk II bør brukes i fortsettelsen. Myndighetene skal levere sin anbefaling 21. juni i år, heter det i en pressemelding.

– Vi etablerer en midlertidig løsning slik at kanalene som i dag sender på Riksblokk II i Rogaland og Sunnhordland kan fortsette sine sendinger frem til den endelige avklaringen foreligger, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

– Det er viktig å presisere at anleggskonsesjonen er tidsbegrenset, og tildelingen gir ingen føringer for videre bruk av ressursen etter konsesjonens utløp 31. desember 2019, sier Velsand.

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar