NB Radios sender på Hisøy i Arendal som de deler med Radio Sør.
Radionyheter

Aust-Agders største lokalradio legges ned

Radio P5 Arendal gikk av lufta for en måned siden. Nå bekrefter Agderposten at kanalen har slått av senderene for godt. Avisen peker på en endring i kundenes brukervaner som en medvirkende årsak til at radiodriften avvikles. 

– Det har lenge vært usikkert om FM-bandet skulle holdes operativt eller ikke etter overgangen til DAB neste år. Det har vært en medvirkende årsak, men hovedårsaken er store endringer i kundenes brukervaner. Brukerne blir stadig mer digitale og det tar vi konsekvensen av, sier markedsdirektør i Agderposten Petter Aaland til sin egen avis.

Radio P5 har eksistert i en årrekke. Radiokanalen ble i sin tid etablert etter en sammenslåing av tidligere Radio Agder og Radio Pollen.  Siste sending var lørdag 6. august.

– Vi valgte å slukke kanalen også for musikk fordi det innebar en del jobb. Det er ikke slik at man bare kan skru på en knapp og så går det av seg selv. Det krever administrasjon og det må lages spillelister. Det er fortsatt betydelige faste og variable kostnader knyttet til driften selv som en ren musikk-kanal. Vi så ingen hensikt i å fortsette med dette når vi kunne omdisponere ressursene til våre digitale produkter, sier Aaland.

Leder og ansvarlig redaktør Tor Helge Løvåsen har gått over til en annen stilling i avisen.

Om forfatteren

blank

Pål Lomeland

Pål Lomeland er daglig leder i Norsk lokalradioforbund. Han er utdannet journalist ved Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand, og har hatt sitt virke innenfor radiobransjen siden 1991.