Illustrasjon
Radionyheter

Avviker fra egen slukkeplan i enkelte fylker

Både Radio Norge, P4 og NRK opprettholder enkeltsendere i regioner der FM-nettet er slukket. Årsaken oppgis å være at noen sendere gir påfyll av signaler i fylker som ennå ikke er omfattet av slukkingen. For lytterne betyr dette at deler av det rikssendte kanaltilbudet fremdeles kan høres i områder der FM-nettet skulle vært stille.

Lokalradio.no er blant annet kjent med at NRK fremdeles sender på FM fra Kongsvinger i Hedmark, Narvik i Nordland og fra Skien i Telemark. Tre fylker der NRK har skrudd av sine FM-sendere. P4 og Radio Norge skulle etter planen ha stengt ned sine analoge sendinger i Oppland sist fredag, men fra sendepunktet Hvalebykampen på Hadeland er det mulig å få inn de to kommersielle rikskanalene på både bilradioer og hjemmeradioer uten DAB. Det vil de fortsette å gjøre i lang tid, fordi denne senderen også dekker deler Akershus som ikke slukker før 8. desember.

– Slukkingen av de nasjonale FM-sendingene går som planlagt. Slukkeplanen er basert på at det skal være best mulig samsvar i dekningen mellom de fem riksdekkene FM-nettene også under slukkeprosessen. Fylker benyttes som beskrivelse av slukkeområdene. Radiobølgene er det imidlertid ikke mulig å stoppe ved en fylkesgrense. Noen sendere står av praktiske og historiske grunner til og med i nabofylket. Derfor vil det i enkelte tilfeller være dekning også i et slukkeområde etter slukkingen, og noen sendere i fylker som er slukket må opprettholdes.

Slik forklarer daglig leder i Digitalradio Norge, Ole Jørgen Torvmark årsaken til at det fremdeles tilbys et nasjonalt radiotilbud på FM i områder som egentlig er slukket.

Den regionvise planen for slukking av FM-nettet er blitt til som følge av en avtale mellom de nasjonale radioaktørene. De har kommet frem til en omforent løsning der ingen av partene skal få urimelige konkurransefordeler gjennom stengetidspunktene på FM.

Slukkeplanen går ut på at NRK, P4-gruppen og Bauer Radio vil slukke alle sine FM-sendinger samtidig i to av seks regioner. I fire regioner vil NRK slukke FM-sendingene i et par måneder før Radio Norge og P4. For de lokalradioer som er vedtatt tvangsflyttet fra FM, har myndighetene bestemt at de skal stenge sammen med kommersielle rikskanalene.

– Det er overraskende at de tre store aktørene ikke til punkt og prikke oppfyller sin egen slukkeplan, mens de jo sikkert kommer til å forlange at mindre aktører skal gjøre det, sier styreleder Svein Larsen i Norsk Lokalradioforbund.

 – I hvilket omfang de bryter den har jeg jo ikke oversikten over, men jeg går ut i fra at dette i tilfelle er mindre justeringer. Det er uansett spesielt at de ikke følger avtalen sin om slukking som Stortinget har hatt som en forutsetning når de avgjorde slukkingen for lokalradio. Hvilke konsekvenser det skal få er et spørsmål vi får komme tilbake til når vi vet hva som har skjedd, sier Larsen.

I en e-post til Norsk Lokalradioforbund skriver Medietilsynet at de er kjent med at det kan forekomme avvik fra slukkeplanen, men at dette bare dreier seg om små justeringer knyttet til enkeltsendere i grenseområder.

Om forfatteren

blank

Pål Lomeland

Pål Lomeland er daglig leder i Norsk lokalradioforbund. Han er utdannet journalist ved Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand, og har hatt sitt virke innenfor radiobransjen siden 1991.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar