Radionyheter

Bare 33 % hører på DAB

Bare 33 % av befolkningen hørte på DAB-radio i 2017. Det viser ferske tall fra Norsk Mediebarometer, laget av Statistisk sentralbyrå. 

Andelen radiolyttere i løpet av en gjennomsnittsdag har sunket noe siste år, fra 59 prosent i 2016 til 54 prosent i 2017.

– 33 prosent av befolkningen hørte på DAB-radio i løpet av et døgn i 2017, mot 25 prosent i 2016, sier statistikkrådgiver Odd Vaage i SSB.

65 prosent hadde DAB-radio i 2017, som er en økning fra 57 prosent i 2016.

På samme måte som for TV har lytting på radiosendinger via internett liten betydning for tallene. Mens 49 prosent lyttet på vanlig radio, var det 10 prosent som lyttet på nettradio mens programmene samtidig ble sendt over eteren.

70 prosent av dem som hørte på lydmedier en gjennomsnittsdag i 2017, hørte på strømmete lydfiler fra internett. Seks år tidligere var denne andelen på 35 prosent.

Andelen som bruker CD-spillere, er fortsatt på vei nedover. Andelen som lytter på lydmedier per døgn totalt sett, har økt betydelig siste år og var i 2017 på 50 prosent, det samme som i 2000.

Det har vært noe nedgang i lesing av trykte aviser per døgn blant personer i alderen fra 9 til 79 år fra 2016 til 2017, viser nye tall fra Norsk mediebarometer 2017.

– I 2017 leste 32 prosent av befolkningen én eller flere trykte aviser en gjennomsnittsdag, mot 38 prosent ett år tidligere, sier statistikkrådgiver Odd Vaage.

Denne utviklingen har pågått lenge. I 1997 var andelen papiravislesere på 84 prosent. Lesing av avisenes nettsider, som VG.no og Aftenposten.no, har også sunket.

– Leserandelen en gjennomsnittsdag var 52 prosent i 2017 mot 56 prosent i 2016 når det gjelder avisenes nettsider, sier Vaage.

Andelen som ser på de lineære TV-sendingene en gjennomsnittsdag, medregnet sendingene på internett, har i mange år holdt seg nokså stabil, på i overkant av 80 prosent en gjennomsnittsdag. De seinere åra har det imidlertid vært en nedgang. Det gjelder også siste år.

– Andelen som ser TV var 67 prosent i 2016 og 62 prosent 2017, sier Odd Vaage.

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar