Lokalradioene etablerer nå hjemmestudio for å ivareta redaksjonell produksjon og beredskapsplikten
Radionyheter

Ber om strakstiltak for hardt prøvet lokalradiobransje

En undersøkelse foretatt av Norsk Lokalradioforbund viser at nærmere 30 prosent av alle ansatte årsverk i lokalradiobransjen er permittert, som følge av den prekære situasjonen som preger lokalradioene og samfunnet forøvrig. Det er ventet at antall permitterte vil stige til over 50 prosent i løpet av få dager. Norsk Lokalradioforbund er svært bekymret over den økonomiske tilstanden i bransjen.

72 prosent av virksomhetene som ikke har permittert ansatte, melder om at de har umiddelbare planer om permittering eller at bemanningsreduksjoner er svært aktuelt, men avhengig av hvordan situasjonen utvikler seg.

– Situasjonen vi befinner oss  i synliggjør hvor sårbar lokalradiobransjen er når krisen treffer og de kommersielle inntektene reduseres. Vi trenger pressestøtteordninger som fungerer bedre for lokalradiobransjen enn dagens tilskuddsordninger, og bidrar til å støtte det journalistiske arbeidet som utføres hver eneste dag over hele landet. De redaksjonelle ressursene er hos mange overbelastet, og mange legger nå ned både frivillig innsats og overtid som ikke godtgjøres på grunn av radiostasjonens økonomi, sier styrelder i forbundet, Aslak Sommerfelt Skretting.

Undersøkelsen viser ellers at alle deler av bransjen merker ringvirkninger, men at situasjonen er høyst usikker og spesielt prekær for lokalradiovirksomheter som baserer hele eller større deler av driften på kommersielle inntekter. Disse lokalradioene henter i stor grad sin annonseomsetning i de lokale markedene. Effekten av innstilte lokale arrangementer, møter, kulturtilbud og butikkaktiviteter er store. Det samme gjelder offentlige pålegg om stengte treningssentre, servicebedrifter, utesteder med mer. Lokalradioer over hele landet rapporterer om kanselleringer og utsettelser av solgte kampanjer og et marked for nysalg som ikke fungerer. Mindre radioer med alternative inntektskilder, som gaver, frivillig lisens og bingo er foreløpig ikke like sterk påvirket av situasjonen.

Den stadig eskalerende krisen rammer lokalradioene med større kraft og hurtigere enn sammenlignbare bransjer. Bakgrunnen for dette er at kommersielle lokalradioer ikke har tilgang på til alternative inntektskilder som brukerbetaling eller driftstilskudd.

– Lokalradioforbundet bistår nå lokalradioer som har tøffe dager med råd og hjelp, mange står ovenfor nye og uvante problemstillinger. Forbundsadministrasjonen bidrar med å dele erfaringer på tvers av medlemsmassen, samt hente inn informasjon både fra myndigheter og våre egne medlemmer. Vi arbeider mot myndighetene for å få på plass støtte som skal avhjelpe situasjonen, både på kort og litt lengre sikt, sier Skretting.

For forbundet er dette en urovekkende situasjon, da en vedvarende kraftig svikt i eller bortfall av annonseinntekter gir betydelige følger for en svært endringsømfintlig bransje, med begrensede økonomiske reserver og uten adgang på mange av de offentlig etablerte mediestøtteordningene. Det rapporteres fra anleggskonsesjonærer at det planlegges nedskalering av eller nedleggelse av DAB-anlegg over hele landet som et siste forsøk på å kutte kostnader for å overleve. Norsk Lokalradioforbund er svært bekymret for situasjonen og frykter at flere av lokalradioene vil kunne være insolvente i løpet av kort tid.

Forbundet har bedt Kulturdepartementet om å iverksette ekstraordinære tiltak for å sikre at hardt prøvede lokalradioer klarer å holde hjulene i gang i denne prekære tiden.

– Vi trenger slagkraftige lokalradioer som fortsetter å dekke informasjonsbehovet fra kommuner, næringsliv og andre sektorer i samfunnet som blir berørt av krisen, avslutter SKretting.

Om forfatteren

blank

Pål Lomeland

Pål Lomeland er daglig leder i Norsk lokalradioforbund. Han er utdannet journalist ved Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand, og har hatt sitt virke innenfor radiobransjen siden 1991.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar