Fra Facebook-gruppen: Nei til Tvangsinnføring av DAB
Radionyheter

Ber Riksrevisjonen granske FM-slukkingen

En gruppe privatpersoner, som er svært forbannet på det de kaller tvangsinnføringen av DAB, har sendt en formell klage på digitaliseringen av radio til Riksrevisjonen. De mener de kan vise til at regler er brutt. 

Selv om NRK og de andre rikskanalene prøver å si at overgangen fra FM til DAB går mer eller mindre knirkefritt trenger man ikke lete lenge etter de som mener det motsatte. En rekke Facebook-grupper er satt i gang der lyttere utrykker sin misnøye med FM-slukking. Til sammen har disse gruppene titusenvis av medlemmer.

En av de mest aktive gruppene på Facebook er “Nei til Tvangsinnføring av DAB”, som har 3000 medlemmer. Det er personer i denne gruppen som nå gjør mer enn bare å klage på DAB, de tar formelle skritt i et forsøk på stanse hele FM-slukkingen.

I et brev som er sendt til Riksrevisjonen ber seks privatpersoner Riksrevisjonen om å iverksette gransking av Regjeringens og myndighetenes innstilling i forbindelse med Stortingets vedtak om nedslukking av FM-nettet.

– Vi mener Stortinget er villedet til å fatte et vedtak på feilaktig grunnlag og vil begrunne dette, står det i begynnelsen av brevet.

Bjørn Authen er moderator for Facebook-gruppen og en av de som har underskrevet brevet til Riksrevsisjonen. Han sier til lokalradio.no at FM-slukkingen er uakseptabel.

– Anmodningen om gransking av prosessen rundt forsøket på tvangsinnføring av DAB som marksendt riksradio i Norge er at det er avslørt ureglementerte handlinger fra NRKs og Digitalradio Norges hold. At det i virkeligheten er disse som har satt kriteriene for Stortingets vurdering og vedtak i saken. Dette kan selvfølgelig ikke aksepteres, og denne prosessen skal ettergås i finsømmene. Helt inn til den tørreste og vanskeligste møkka. Vårt engasjement i denne saken stopper ikke med slukking av den siste riksdekkende FM-senderen i landet, men vil pågå helt til hele historien bak DAB-satsingen er brettet ut i fullt dagslys, sier Authen.

I sitt brev til Riksrevisjonen peker gruppen blant annet på at beredskapen er svekket. Før hørte man på FM når signalet viktig melding-lytt på radio kom, nå er ikke dette lenger mulig. De peker også på den store kostnaden for lytterne:

– Samfunnsøkonomisk er dette en stor kostnad for den enkelte innbygger som må skrote fungerende FM-radioer og investere i nye DAB-radioer. Miljømessig er dette en katastrofe med kasting av millioner fullt brukbare radioer, står det i brevet.

De mener også at det er for tette forhold mellom sentrale aktører i denne p rosessen, som kan ha påvirket beslutningen om å legge ned FM-senderne til rikskanalene:

– Vi ber Riksrevisjonen granske de tette koblingene mellom Digitalradio Norge AS, NRK og Talkmanngruppen DA samt firmaet Sahaga AS som er importør av DAB-radioer til det norske markedet. Det er bekymringsverdig dersom personer i interesseorganisasjoner som har gitt råd til Stortinget også sitter i posisjoner i firmaer som har direkte økonomiske interesser av et slikt vedtak, står det i brevet.

De som står bak henvendelsen til Riksrevisjonen er også sterkt skeptisk til den tekniske dekningen og mener at Stortinget har fattet sitt vedtak på feil grunnlag.

– Gjennom media er det blitt kjent at DAB-dekningen langt fra er tilfredsstillende og ikke i tråd med vedtaket ovenfor. Vår påstand er at den dokumentasjon det vises til i vedtaket ikke stemmer og har medført at Stortinget har blitt villedet.

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

9 kommentarer

Klikk her for å legge igjen en kommentar

 • DAB-teknologi er mest sannsynlig et blindspor og ikke fremtidsteknologi. Nettet tar over alt i løpet av få år. Denne saken bør absolutt gjennomgås for å finne ut om teknologi-freaker har fått ta seg til rette, og nå påfører Norges innbygger og samfunnet et enormt tap. Hvis en kost-/nytte analyse er gjennomført, kan ikke alle kostnadene være tatt med. Hva med (1) merkostnadene på noen tusen kroner pr bil, ved kjøp av ny bil med DAB-radio, som bare norske bileiere trenger, (2) kostnader på kjøretur til utlandet hvor DAB-signaleikke er tilgjengelig,

 • -Igjen ser vi at “bransjen” pusher salg av enda et nytt format,hvor den enkelte lytteren er den store taperen.Bortforklaringene og den Totale ignoreringen av brukeren er en oppvisning i maktmisbruk.
  Det meldes stadig om bortfall av signaler på deler av veinettet og i deler av landet mens NRK bare gjentar seg selv om at DAB har bedre dekning enn FM. Meldingene om elendig dekning kommer tross alt fra bruker som har vært villig til å investere i DAB-mottager(e)men på tross av det responderer NRK Kun med sine innlærte autofraser !
  Dette stadige SPRØYTET om at NRK er “bærer” av almenkringkasting kan de tørke seg bak med. Det har Aldri vært mer bevisstløs babling og Endeløst sport/idrett-dribbel på radio (og på tv) Nå er dette over tid snik-innført og blir markedsført som “underholdning” Noe som for de av oss som er lite eller ikke interressert i å stadig høre om alle disse mangemillionærene som “går for Norge” om de nå hopper,staker eller what-not Kun har gjort at almenn og variert underholding er skjøvet helt ut på siden.

  En naturlig forlengelse av nedlegging/stenging av FM-nettet og innføringen av DAB vil derfor være en fullstendig og snarlig nedleggelse av NRK.
  Vi ser her man en sammenblanding av butikk og politikk som i sin tid ble initiert av denne Gjeske fra APe som jeg håper (og tror) at velgerne merker seg også ved neste valg!

  Det Eneste positive jeg ser som en som nå velger bort radio helt og holdent er at om ei tid slipper jeg å vite hvem som sier hva på tinget.Tar en vekk radio (og tv)-eksponeringen fra disse hvilke relevans har de da ??
  – INGEN…

 • Det er på høy tid at Riksrevisjonen ser nærmere på denne tragedien. Dette hsr blitt feid under teppet alt for lenge.

 • Det skal bli veldig spennende og se hva som blir resultatet av denne henvendelsen.
  Vi kan jo leve i håpet om at revisjonen innser at en motstand i 60% av befolkningen mot tvangsinnføring av DAB+ i seg selv burde være nok til en granskning.

 • EU satser på FM-nettet og FM-radio for alt fra nødkommunikasjon til lokalradiosendinger. Flere land bygger i dag videre ut på FM-nettet og forbedrer sendemuligheter og mottaksforhold. I vårt kjære Norge er det tydeligvis noen DAB-profeter som ikke har oppdaget at vårt land faktisk er meget kupert landskap. For de av oss som har vært nord for Sinsenkrysset og sogar passert flate Gardermoen, så har forståelsen for dette med 100 % radiodekning med DAB, blitt å oppfatte som ren utopi. – Det er tydelig at DAB-ligaen her har lurt Stortinget opp i stry. Stortingsrepresentantene må nå kunne innse at “miraklet” DAB ikke er godt nok, ei heller en fantastisk nyhet, men en “oppfinnelse” fra 1980-årene som allerede dengang slet med å bli akseptert. Følg fjellreglene i bratte Norge! “Ingen skam å snu – i tide!”

 • Fint om vi også kunne få innsyn i hva innføringen av DAB+ har kostet. Det skal for øvrig bli festlig å høre reaksjonene fra hovedstadsbeboerne når FM- båndet slukkes der.

 • Ja dette bør absolutt Riksrevisjonen foreta en granskning på. Og jeg kan garantere at de vil finne ganske sjokkerende koblinger og desinformasjon både i forkant av Stortingsbeslutningen og i ettertid.

 • hvordan kan noen i regjeringen ha nok kompetanse til og si til det norske folk at vi har 100% dekning i hele landet, når det ikke er god nok dekning i oslo, der intelligensian holder til ? .

  • En del butikkjeder som selger radioer (som bl. a. Lefdal) tjener sikkert en del på DAB-salg.
   Hvilke aktører er det alt i alt som har rottet seg sammen og tatt Stortinget på senga ?
   Det hadde vært fint å få trukket disse fram i lyset. Næggu om jeg kaster noen FM-radio ! !