Omslaget på boka til Thor Viksveen
Radionyheter

– Betenkelig regulering av mediene

Thor Viksveen, forfatteren av fjorårets store DAB-bok, er svært kritisk til hvordan myndighetene nå oppfører seg overfor lokalradio.  Et snev av gamle Øst-Europa, mener han. 

Viksveen er et kjent navn i norsk medieverden. Etter mange år som journalist i blant annet NRK og som sjefredaktør i NTB, publiserte han i fjor en bok: “DAB, utdatert før det er oppdatert”, med et skarpt blikk på prosessen som førte til at rikskanalene slo av sine FM-sendere og gikk over til kringkasting via DAB i 2017.

Han har fulgt med på hva som har skjedd også etter FM-slukkingen og reagerer med undring på at Medietilsynet og Nkom har kommet med både trusler og vedtak mot flere små lokalradiokonsesjonærer, om det de mener er ulovlige sendinger på FM.

– Jeg registrerer hvordan Medietilsynet med stor iver og med bruk av betydelige ressurser jobber for å hindre lokale FM-radioer i å kunne sende  svært avgrenset i enkelte overlappende områder i de større byene, slik at de store riksdekkende kanalene får drive på i fred med sine DAB-sendinger, sier Viksveen til lokalradio.no.

Han mener at i flere av tilfellene er det høyst tvilsomt om Medietilsynet har retten på sin side i sin tolkning av om FM-stasjonene opptrer i strid med konsesjonsvilkårene:

– Når tilsynet i tillegg truer med sanksjoner og bøter for de påståtte overtredelsene, har jo det hele mistet enhver fornuftig proporsjon. Da har Medietilsynet endt opp utelukkende som en nitid byråkratisk organisasjon, som ikke er i stand til å se de store linjer i den mediepolitikken tilsynet er satt til å forvalte. Direkte komisk blir det i tillegg når Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (N-kom) reiser rundt med sine peilebiler for å måle om FM-radioene holder seg utenfor det de mener utelukkende skal være nedslagsfeltet for DAB. Det har et snev av gamle Øst-Europa over seg, mener forfatteren.

Viksveen er klar på at det ikke kan være myndighetenes oppgave å detaljregulere de fire aktuelle FM-stasjonene på denne måten:

– Riktignok foreligger det et stortingsvedtak om at de kommersielle FM-radioene i de fire største byene er tvunget til bare å sende på DAB, men det må jo gå en grense for hvor detaljert myndighetene skal regulere et slikt vedtak. De aktuelle stasjonene skal jo ikke en gang få lov til å samsende på internett. Det er en prinsipielt betenkelig regulering av mediene.

Thor Viksveen har brukt mye tid på å sette seg inn i prosessen som førte til at NRK, P4 og Radio Norge forsvant fra FM-båndet. Han mener at mediemyndighetene, med Medietilsynet i spissen, jobber for rikskanalenes sak:

– Boka mi er en dokumentasjon av at de tre store nasjonale aktørene NRK, P4 og Radio Norge fikk styre den politiske prosessen fram mot det som ble  resultatet; innføring av DAB i det nasjonale sendenettet og tilsvarende slukking av FM-nettet. Måten byråkratiet nå opptrer på – i disse svært marginale og uinteressante grensetilfellene –  er et uttrykk for at Medietilsynet fortsatt låner øre til de nasjonale aktørene. Det har åpenbart gått mye prestisje i dette, mener Viksveen.

Han påpeker at Kulturdepartementet nå gitt Medietilsynet i oppdrag å utrede de ulike konsekvensene av å forlenge FM-konsesjonene utover 2021. Det viser at stortingspolitikerne er i ferd med å forstå at FM-slukkingen var en tabbe, mener den erfarne journalisten:

– Det har vært trykket fra omtrent samtlige partier på Stortinget som har utløst denne fornyede behandlingen av FMs framtid i Norge. Det i seg selv er en illustrasjon på at Stortinget innerst inne erkjenner at det var på ville veier da det ble besluttet slukke det nasjonale FM-nettet. Det er derfor med undring jeg registrerer at Medietilsynet i sin behandling av de aktuelle stridssakene som angår FM ikke opptrer med noe større ydmykhet, sier Viksveen.

Han forteller videre at boka hans “DAB, utdatert før det er oppdatert” har fått en svært god mottakelse, med unntak av noen få:

– Kritiske røster har jeg utelukkende hørt fra radiosjefene i de nasjonale kringkasterne, og det kom ikke som noe sjokk på meg. Boka dokumenterer jo grundig at det var NRK, P4 og delvis Radio Norge som styrte prosessen fram mot den endelige løsningen, og at byråkrati og politikere i liten grad opptrådte som selvstendige og kritiske aktører. En slik framstilling reagerte naturlig nok rikssjefene på. De har jo hele tiden villet ha det til at de  utelukkende bidro med faglige råd til debatten som gikk forut for DAB-FM-vedtaket. Hittil har ingen tatt meg i noen faktiske feil i boka. Derfor tillater jeg meg, i all beskjedenhet,  å tro at boka er et viktig bidrag til norsk radiohistorie, avslutter Viksveen.

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar