Bingoansvarlig Tom Dahl til høyre med en ukes forsendelse av blokker. Til venstre står ansvarlig redaktør Pål-Erik Berntsen med de usolgte blokkene fra uka før.
Radionyheter

Bingofeberen herjer på Kongsvinger

Radio Kongsvinger har fordoblet sin bingoomsetning i løpet av de siste årene. Omlegging av premiesystemet er hovedårsaken til at stadig flere spiller radiobingo på Kongsvinger og kommunene rundt.

Bingoen i Radio Kongsvinger var lenge inne i en negativ spiral, med stadig synkende omsetning til den nådde sitt bunnpunkt i 2014.

– Vår bingo gikk nedover år for år, og i 2014 endte vi på ett snitt litt over 300 solgte bingoblokker. Til nå i år ligger snittet på over 600 blokker i uka. Nå har vi hatt en maksimal lykkepott gjennom hele året, og det er hovedårsaken til at vi sist uke solgte 94 prosent av alle de opptrykkede blokkene.  Så selv om lykkepotten går innimellom, har det blitt flere bingospillere, sier ansvarlig redaktør Pål-Erik Berntsen til lokalradio.no.

Radiobingo er hovedinntektskilden for Radio Kongsvinger. Derfor var det nødvendig å ta grep for å snu utviklingen. En tilsynelatende liten endring i premiefordelingen, er det som tilskrives æren for snuoperasjonen.

– Sommeren 2015 besluttet vi å endre premiesystemet ved øke lykkepotten til 70 000 kroner i stedet for to potter på inntil 35 000 kroner, slik det var før. Flere i administrasjonen og styret var skeptiske til endringen på grunn av at man hadde slitt med likviditeten i Radio Kongsvinger. På ett styremøte ble det besluttet å gjøre et forsøk med å endre premiene, for å se om det hadde noen virkning. Det ga umiddelbar effekt, selv om det tok noe lengre tid å komme til makspott enn vi regnet med, sier Bentsen som imidlertid også setter noe av suksessen på kontoen for ren flaks.

– Suksessen skyldes naturlig nok premiene, men også at vi har hatt litt flaks med at lykkepotten har blitt stående lenge. Vi ønsker jo at potten skal utbetales, og forsøker å øke risikoen for at dette skal skje om den blir stående for lenge. Innføring av lykketall nummer 2, 3, 4 og nå et femte lykketall er nok mye av årsaken til at vi nå sliter med å ha blokker nok til hver spilleomgang, sier han.

Radio Kongsvinger selger bingoblokker på gamlemåten via kommisjonærer i butikk. Nå venter radiostasjonen på å ta i bruk en teknisk løsning for å kunne tilby blokker på internett.

Om forfatteren

blank

Pål Lomeland

Pål Lomeland er daglig leder i Norsk lokalradioforbund. Han er utdannet journalist ved Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand, og har hatt sitt virke innenfor radiobransjen siden 1991.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar