Rita Stavn som fersk tekniker på 90-tallet Foto: Radio Hallingdal
Radionyheter

Bitteliten feil skaper sender-krøll i Hallingdal

Nkom har ved en teknisk kontroll oppdaget at Radio Hallingdal sender på en frekvens de ikke har lov til.  Men, det er neppe piratradio-virksomhet som foregår.

Brevet fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) til Radio Hallingdal har en dramatisk tone:

– Nkom foretok den 16. november 2021 teknisk kontroll i Hallingdal. Ved kontrollen ble det avdekket at RADIO HALLINGDAL, org.nr. 970 463 402, har tatt i bruk frekvensen 104,100 MHz i området Gol/Torpo uten å inneha frekvenstillatelse.

Sendinger på en frekvens det ikke er gitt tillatelse til er et brudd på Ekom-loven. Det kan ansees som piratradio-virksomhet og kan være straffbart. Men, nedover i brevet som Nkom har sendt til lokalradioen så kommer forklaringen, i hvert fall nesten:

– RADIO HALLINGDAL innehar frekvenstillatelse nummer 1002043, men bruk av 104,100 MHz i området Gol/Torpo omfattes ikke av tillatelsen og bruken av 104,100 MHz er følgelig i strid med ekomloven § 6-2 første ledd. Senderen som dekker Gol/Torpo skal ifølge frekvenstillatelse nummer 1002043 sende på 104,200 MHz.

Deretter er brevet litt mer hyggelig lesning for det viser seg at Nkom bare varsler Radio Hallingdal om at det vil bli fattet et vedtak med pålegg om å rette forholdet.

Nkom ber om svar innen 20. desember og har et ris bak speilet:

– Manglende innrettelse etter et vedtak om retting eller opphør av ulovlig forhold kan føre til ileggelse av tvangsmulkt, overtredelsesgebyr eller andre sanksjoner som beskrevet i ekomloven kapittel 10.

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.