Radionyheter

DAB-nettet i Øst-Finnmark snart fullført

Det lokale DAB-nettet i Øst-Finnmark er snart ferdig utbygd. Fire lokalradioer i et område som dekker hele 15% av Norges landareal, har nå kommet på DAB, takket være kyndig prosjektledelse og teknisk bistand fra Norsk Lokalradioforbund.

Radio Domen i Vardø, Radio Nordkapp i Honningsvåg, Radio DSF i Karasjok og Guovdageainnu Lagasradio i Kautokeino sender alle nå på DAB gjennom et velfungerende digitalt radionett med til sammen seks sendere. En syvende sender er planlagt og under oppføring. Det betyr at mange steder som mistet Radio Norge eller P4 på FM, nå får et lokalt radiomangfold med innhold eksklusivt for Finnmark.

Lokalradioene har selv forestått utbyggingen i egne områder, men har etablert et felles selskap, Samkring, hvis formål er å ivareta drift og vedlikehold av sendernettet. Det vil si kostnader som involverer linjeansvar og innplassering hos Telenor. Selve driften av DAB-nettet gjøres i samarbeid med leverandøren Paneda.

Viktig med detaljert planlegging
Utbyggingen i Finnmark er i sin helhet prosjektert av forbundets tekniske rådgiver, Eivind Engberg. Engberg er engasjert av forbundet for å bistå lokalradioene med overgangen til digitale teknologier, herunder å få gjennomført utbyggingen av DAB for lokalradio. (Artikkel fortsetter under bildet)

Installasjon av DAB på Hamnbuktfjell

Det å bygge ut DAB krever svært gode forberedelser i forkant av selve montasjejobbene. Når forbundet bistår sine medlemmer i utbyggingen av DAB-nettet, må vi detaljplanlegge alt fra kabellengder og antall skruer til fullstendig ombygging av masteanlegg. En viktig del av forberedelsene består selvsagt også i å finsikte sendepunkter, etablere leieforhold på fremmede basestasjoner og ikke minst sørge for leveranse av signalmating. Som et ledd i planleggingen, må man også prosjektere, koordinere og bestille montasje fra selskaper med nødvendig autorisasjon samt sørge for påkrevde godkjenninger hos myndighetene.

Forbundet måtte i forkant gjøre grundige befaringer av alle lokasjonene som skulle bygges ut i Finnmark. Denne avdekket blant annet at det et sted var nødvendig med ny mastetopp for å kunne bære DAB antennen. Dermed måtte det bestilles nytt topprør til en allerede høy mastetopp. På en annen lokasjon måtte en gjennomrustet container byttes ut og det elektriske anlegget oppgraderes. Et godt planlagt sendenett er selvsagt tidkrevende, men det sikrer at lokalradioene unngår økonomiske overraskelser og får driftssikre og kostnadseffektive løsninger. (Artikkel fortsetter under bildet)

Gjennomrustet container må byttes for å få på plass DAB installasjon.


Store avstander og spredt infrastruktur gir utfordringer.

Finnmark er et enormt område i Norge. Den lokale DAB-regionen i Øst-Finnmark (Område 37) er over 45 000 kvadratkilometer, noe som tilsvarer rundt 15% av det samlede landarealet i Norge. Det å reise fra Mehamn til Vardø tar nesten fem timer og mellom Vardø og Karasjok går det fort fire til fem timer.

Den største utfordringen var å få stabilt samband på tvers av Finnmark og med de store avstandene sier det seg selv det er ganske krevende å finne ut om samband er levert korrekt. Samtidig var også prisen avgjørende. Lokalradio i Finnmark er ingen kommersiell gullgruve selv om bingoinntektene er gode.

Derfor har man laget en lokal løsning for over det interne fibernettet i Finnmark som har vist seg svært stabilt. Men det var en lang vei for å finne en løsning som faktisk kunne klare den krevende DAB trafikken over de enorme avstandene. (Artikkel fortsetter under bildet)

For mange lokasjoner, ble dedikerte radiolinker løsningen for å komme frem til gode sendepunkter. Her fra Mehamn

Et annet moment er at det å montere DAB anlegg i Finnmark krever inngående forståelse for årstiden. Kalde vintre med mye snø gjør at mesteparten av montasjen må skje på sommer og høsten hvor snøen er borte. Noen anlegg må faktisk monteres om vinteren fordi de man kun kan komme til dem med snøscooter. Anleggene skal også være dimensjonert for og tåle ekstreme værbelastninger.

Montering og driftssetting på tre uker
Store deler av monteringsjobben ble foretatt i løpet av tre uker i august/september. Forbundet bistod også med mye kompetanse også for denne delen av prosjektet. Vår tekniske rådgiver var til stede på lokasjon i hele perioden montasjen fant sted. Det var for å sikre at montasjen ble gjort forskriftsmessig og at anleggene ble programmert på den måten at de raskt kan komme på lufta.

Mens fagfolkene gjør jobben, tar prosjektleder Eivind Engberg en velfortjent kaffepause.

Forbundet var med hele montasjeteamet fra SiteCom gjennom Finnmark i tre uker for å bistå ved installasjonen og drift av DAB-nettet, men mest av alt for å holde kostnadene til selve montasjen nede. Mens montørene gjør den fagmessige installasjonen, bidrar forbundet med teknisk programmering av anleggene slik at de kommer raskt i drift. Uten denne bistanden måtte montørene sette seg inn i utstyr de ikke har kompetanse på, noe som ville gjort hele prosjektet dobbelt så dyrt – og til en ukjent sluttkostnad. Forbundet er altså med hele veien fra prosjektering til driftssetting, både for å holde totalkostnadene nede, men også kvalitetssikre prosjektet, slik at man oppnår mest mulig robuste nett.

Lokalradioene i Finnmark er selvsagt strålende fornøyd med forbundets bidrag i digitaliseringsprosessen.

– Radio Nordkapp er veldig takknemlig for all hjelp vi har fått av Eivind Engberg i realiseringen av vårt DAB-nett. Det har også vært avgjørende at vi klarte å få alle lokalradioene i Øst-Finnmark til å samarbeide gjennom selskapet Samkring AS, sier Raymond Elde, som er daglig leder i Radio Nordkapp.

Målet er 60 prosent dekning i kjerneområdene
Det digitale lokalradionettet for Øst-Finnmark bygges ut på en litt annen måte enn de riksdekkende radionettene. Siden det ikke er mulig med sammenhengende DAB dekning, er utbygging prioritert i de områdene hvor det er en viss befolkningsstørrelse. Det anslås at ca 60 prosent av befolkningen i lokalradioens kjerneområder vil ha tilgang til lokal-DAB, når nettet er fullt utbygd

DAB-montasje på Hamnbuktfjell i Lakselv

 

Om forfatteren

blank

Pål Lomeland

Pål Lomeland er daglig leder i Norsk lokalradioforbund. Han er utdannet journalist ved Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand, og har hatt sitt virke innenfor radiobransjen siden 1991.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar